DOPRAVNÍ INFO: Co vás tento týden čeká na cestách

ZLÍNSKÝ KRAJ - Přinášíme vám přehled dopravních uzavírek a omezení platných v tomto týdnu.

ZLÍNSKO

Stavební práce ve Zlíně uzavřely až do 18. srpna také ulici Ševcovská od křižovatky s ulicí Díly II po bytový dům č. p. 4087.

Až do 30. října bude z důvodu rekonstrukce tepelných rozvodů uzavřena místní komunikace mezi křižovatkami ulic Obeciny XII a Obeciny XIII ve Zlíně.

Omezení z důvodu stavebních prací – vybudování nových chodníků – očekávejte ve Zlíně v ulici Lesní čtvrti III (pod gymnáziem). Potrvá až do 15. srpna.

Práce na rekonstrukci vodovodních přípojek probíhají v ulici 2. května ve Zlíně, překážka na silnici může řidiče zbrzdit až do 15. září. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.

Stavební práce do konce prázdnin uzavřou Fügnerovo nábřeží ve Zlíně, část obce Kúty, a Tyršovo nábřeží, část obce Čepkov. V místech se realizuje Cyklostezka Zlín – ul. Výletní a Tyršovo nábřeží.

V obci Tlumačov, část obce Skály budou do 11. srpna probíhat úpravy místní komunikace.

V Otrokovicích platí od 18. února 2019 úplná dopravní uzavírka mostu nad železnicí v ulici Nadjezd v úseku od okružní křižovatky po ul. Přístavní a dále pak na komunikacích v okolí stavby. Objízdná trasa je rozdělena na dvě, a to pro vozidla do 20 t a nad 20 t. Objízdná trasa do 20 t je vedena po silnicích č. I/55, III/36745 a III/36746 (tř. Tomáše Bati), tj. kolem Štěrkoviště. Objízdná trasa pro vozidla nad 20 t je vedena po dálničním přivaděči a po dálnici D55, po silnicích č. I/49 (ul. Zlínská), III/36746 (ul. Objízdná) a III/36746 (tř. Tomáše Bati). Rekonstrukce mostu a jeho uzavírka by měly trvat do podzimu.

Želechovice nad Dřevnicí – Provodov, od 1. dubna do 30. června 2019, silnice III/49020, střídavě úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Zlín, Kudlov, Březůvky, Provodov. Důvodem je práce na stabilizaci silničního tělesa.

Zádveřice-Raková, pohyblivá pracovní místa v délce 450 m, od 1. dubna do 15. srpna 2019, silnice III/4885, částečná uzavírka. Důvodem jsou stavební práce na silnici. Provoz řízen kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy se zachováním průjezdné šířky 2,75 m.

Úplná uzavírka může překvapit v obci Pozlovice, od 4. dubna do 21. července 2019, na silnici III/4922. Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích A. Václavíka, K Přehradě, Hlavní. Důvodem je výstavba autobusové zastávky.

Na úplnou uzavírku 2 větví křižovatky (silnice III/4973, III/4975) Otrokovice-Kvítkovice, směr Pohořelice a Napajedla, se připravte od 15. dubna do 15. října. Objízdná trasa je vedena z Otrokovic po I/55 do Napajedel a po silnicích III/4974, III/4975, III/4976 a III/49724. Důvodem je stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic. 

V následujících šesti měsících bude na silnici i III/4975 mezi Komárovem a Napajedly (Topolnou) provedena přestavba mostu.

I/57 Brumov-Bylnice, okružní křižovatka silnic I/57 a III/50736: 25. března – 31. července 2019, realizace stavebních prací celkové přestavby stávající průsečné křižovatky na jednoduchou okružní křižovatku. Kromě vlastních stavebních úprav pozemních komunikací včetně dopravního značení zahrnuje stavba i úpravy okolních zpevněných ploch, mobiliáře a podzemních vedení dotčených inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektro, plynovod).

V obci Držková platí omezení pro silnici II/437, krátkodobé nepravidelné uzavírky provozu až do konce tohoto roku.

VSETÍNSKO

Do 31. července bude z důvodu I. etapy prací na silnici omezen provoz ve Viganticích, okres Vsetín, silnice III/4867 na 3,474 km až 4,629 km. Provádí se oprava povrchu vozovky. Provoz je dle potřeby řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Další etapa oprav čeká silnici III/4867 ve Viganticích od 18. března. Připravte se na zdržení způsobené částečnou uzavírkou, konkrétně střídavým provozem jedním jízdním pruhem, který je řízený světelnou signalizací, a jedním pracovním místem s usměrněním provozu přechodným dopravním značením.

Rekonstrukce se dočkala rovněž silnice II/487 v Novém Hrozenkově, v jejím důsledku počítejte od 18. března do 31. srpna s částečnou uzavírkou. To znamená střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízený světelnou signalizací ve dvou místech a jedno pracovní místo s přechodným dopravním značením.

Výstavba projektu „Cyklostezka Velké Karlovice – Jezerné“ si vyžádala dopravní omezení na silnici II/481– část obce Jezerné – Velké Karlovice. Až do 18. srpna se v místě připravte na kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zvláštní užívání silnice č. II/481 pro provedení stavebních prací a umístění, skládání a nakládání věcí, materiálu a stavebních strojů, při provádění stavebních prací při výstavbě cyklostezky.

Do konce června bude ve Valašském Meziříčí částečně uzavřena ulice Krátká kvůli opravě vozovky.

Valašské Meziříčí – silnice I/35 (ulice Masarykova) – Valašské Meziříčí – Lešná, část obce Mštěnovice – 23. dubna 2019 – 30. června 2019 – stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, I/35 .

Valašské Meziříčí, okr. Vsetín přes: silnice III/03562 (Lhotka nad Bečvou), silnice III/03561 (ulice Hranická) (Valašské Meziříčí) do 15. července.

Uzavírka místní komunikace Juřinka – Hrb až do 30. června bude komplikovat dopravu ve Valašském Meziříčí, část obce Vrbí.

Valašské Meziříčí, část obce Brňov, okr. Vsetín, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, od 21. května 2019 do 30.června 2019.

Valašské Meziříčí, ulice M. Alše, část obce Na příkopě – část obce Nádraží, od 20. května do 31. srpna 2019 stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.

Vsetín, silnice III/05737 (ulice Nádražní) hlásí jednosměrnou uzavírku v pravém jízdním pruhu ve směru od okružní křižovatky s ul. Štěpánská a J. Sousedíka ve směru k autobusovému nádraží, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Svárov po křižovatku s místní komunikací ul. U Hřiště ve Vsetíně. Objížďka bude vedena po silnici č. III/05736 v ul. Pod Pecníkem, Sychrov a Palackého.

Lačnov, okres Vsetín, do 30. června 2019, silnice III/4946, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zvláštní užívání pozemní komunikace pro provedení stavebních prací a umístění, skládání a nakládání věcí, materiálu a stavebních strojů na silnici č. III/4946 v uzlovém úseku Lačnov a silnici č. III/4943 v uzlovém úseku Nivy a Horní Lideč v rámci stavby: „Oprava chodníku Lačnov“ v katastrálním území Lačnov z důvodu rekonstrukce a výstavby chodníku.

Rožnov pod Radhoštěm čekají také opravy silnice I/58, ulice Ostravská, a to od 2. dubna do 30. června 2019. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zúžení vozovky v pracovním úseku. Uzavřen jeden jízdní pruh – zúžení s průjezdní šířkou min. 2,75 m. Úprava provozu dopravním značením, zařízením a proškolenými zaměstnanci s vysílačkami.

V realizaci je také oprava komunikace I/58 Pindula v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o obnovu asfaltových vrstev se záměrem zvýšení životnosti vozovky na úseku v délce 4509 m (v km 0,006 – 4,515). Na místě omezení provozu, zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Práce byly započaty v minulém roce a budou pokračovat do konce června 2019.

Silnice III/05730, část obce Na Říce, Valašská Bystřice, okr. Vsetín – 22. března – 15. září 2019 stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/05730 v uzlovém úseku Tísňavy v km 2,393-3,079 v k. ú. Valašská Bystřice.

Ve Střítěži nad Bečvou bude částečně uzavřena – jednosměrný provoz do 31. října 2019 silnice III/4868 v rámci zajištění stavební činnosti akce „Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou. O25. května bude platit úplná uzavírka silnice III/4868 kvůli rekonstrukci mostu.

Ve Valašské Bystřici – část obce Na Říce, částečná uzavírka silnice III/05730 do 15. září.

Do 15. července platí omezení silnice I/35, v katastru obce Lešná, část obce Lhotka nad Bečvou, okr. Vsetín, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem

KROMĚŘÍŽSKO

Silnice III/49010 v Holešově bude do 31. srpna uzavřena pro těžká nákladní vozidla v jednom pruhu.

Bystřici pod Hostýnem, část obce U cihelny budou do 15. září probíhat stavební práce na silnici II/438, provoz je veden jedním pruhem.

Zúžená vozovka na jeden jízdní pruh bude v obci Šelešovice do 1. srpna.

Chvalčov – Tesák – křiž. s MK Rajnochovice, 9,3 km, od 1. dubna do 15. září 2019, silnice II/437, částečná uzavírka ≤ 7,5 t včetně BUS. Důvodem je rekonstrukce silnice. Na trase budou 3 úseky se střídavým provozem v 1 jízdním pruhu, řízeno světelnou signalizací. Chvalčov – Tesák – křižovatka s MK Rajnochovice, od 1. dubna do 31. srpna 2019, silnice II/437, úplná uzavírka > 7,5 t mimo BUS. Objízdná trasa je vedena přes obce Držková, Lukov, Fryšták, Holešov, Bystřice p. Hostýnem. Důvodem je rekonstrukce silnice.

Tučapy, propustek, od 1. dubna do 28. srpna 2019, silnice III/49010, částečná uzavírka ≤ 12 t včetně IZS a BUS. Objízdná trasa je vedena po mostním provizoriu v blízkosti stavby. Důvodem je přestavba propustku na most. Střídavý provoz po provizorní objízdné komunikaci je řízen světelnou signalizací. Pro vozidla > 12 t mimo IZS a BUS platí v místě úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Prusinovice, Pacetluky, Roštění, Rymice, Holešov.

Rataje, část obce Popovice, od 10. dubna do 15. srpna 2019 – zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, omezení na silnici III/43218 v obci Rataje, Popovice z důvodu – „Rataje – oprava chodníku a zídky“.

Silnice II/438 v obci Vítonice – kyvadlový provoz jedním pruhem kvůli stavebním pracím-

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Uherské Hradiště – rekonstrukce nevyhovující silniční komunikace v úseku od křižovatky u Mateřské školy Na Rybníku až po křížení ulice 28. října s ulicí Sportovní. Stavební práce si vyžádají určitá omezení, ale přístup k okolním nemovitostem pro jejich vlastníky a provozovatele bude zajištěn.

Pitín – Slavičín, přes potok Kolelač, od 1. dubna do 21. července 2019, most 495-035, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena po provizorním mostě a komunikaci v blízkosti stavby. Důvodem je přestavba mostu. Střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.

Začátkem dubna došlo i na opravu mostu přes Jalubský potok za Huštěnovicemi na komunikaci I/55. Oprava zahrnuje výměnu mostního svršku a ložisek, položení nové železobetonové římsy, mostního zábradlí, úpravu koryta vodního toku a vyčištění kamenné dlažby. V místě částečná uzavírka mostu, práce potrvají do 15. září letošního roku.

Do 30. června budou probíhat v obci Kunovice práce na silnici s úplnou uzavírkou, rekonstrukce a opravy ulice Mládežnická. Objížďka – pro vozidla do 3,5 t : přes: ulice Legionářů, silnice I/50H (ulice Lidická).

Silnice I/50 v obci Zlechov, práce na údržbě mostu, zúžená vozovka do 15. září.

V obci Strání bude do 30. listopadu zúžená vozovka kvůli opravě mostu. Zúžení vozovky v pracovním úseku, uzavřen levý jízdní pruh, následně celková uzavírka s objížďkou po jednosměrném provizoriu.

 

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x