Valašské Klobouky chtějí revitalizovat sídliště na Luční za 79 milionů

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Valašské Klobouky by v budoucnu chtěly revitalizovat největší městké sídliště na Luční ulici, odhadované náklady jsou 79 milionů korun. Město nechá zpracovat projektovou dokumentaci, řekla serveru Zlin.cz mluvčí radnice Lenka Zvonková.

O revitalizaci se mluvilo na zastupitelstvu. „Město obdrželo přepracovanou územní studii revitalizace ulice Luční, která ideově vychází ze studie architekta Petra Brožka a je upravena o požadavky od občanů,“ uvedla starostka Eliška Olšáková.

Podle ní rada uložila investičnímu odboru udělat další krok v podobě zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. „Na jejím základě by se revitalizace rozdělila na šest etap a postupně by mohlo docházet k její realizaci,“ uvedla Olšáková.

Odhadované náklady jsou podle ní 79 milionů korun. „Pokud bychom investici rozdělili na etapy, mohli bychom požádat o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, které aktuálně podobné projekty podporuje. V případě příznivého výsledku by se takto dalo získat až 36 milionů korun,“ dodala starostka.

Současný investiční záměr, který je takzvaným předprojektem, je v porovnání s územní studií podrobnější, vychází z aktuálního geometrického zaměření, výškopisu a polohopisu. „Došlo také k jeho projednání a odsouhlasení se správci inženýrských sítí a dotčenými orgány. Upravený dokument už nezahrnuje původně navrhovaná krytá parkovací stání, protože o ně obyvatelé nejevili zájem, ani poloveřejné dvorky, pro které se nenašla mezi lidmi většinová podpora,“ řekla Zvonková.

Dokument mění také uspořádání parkovacích stání a jejich počet navyšuje. „Jiné pojetí získávají i volnočasové a pobytové plochy a zamýšlí se také společná stezka pro cyklisty a pěší. Nově se navrhuje mlatový chodník, který by vedl za výškovými bytovými domy a spojoval by dětská hřiště,“ poznamenala mluvčí.

Město bude dál o projektu jednat. „Veškeré úpravy projektu chceme podrobně prodiskutovat se stavební komisí a se zastupiteli, a proto svoláme mimořádné pracovní setkání, na kterém budou mít možnost zadání projektové dokumentace řešit a připomínkovat,“ doplnila Olšáková.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x