Mobilní hospic Strom života bude nově pomáhat i lidem z Valašskokloboucka

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Mobilní hospic Strom života, který má sídlo ve Zlíně, rozšiřuje svou působnost i na oblast Valašskokloboucka. Podobná služba zde dosud chyběla, serveru Zlin.cz to řekla mluvčí valašskokloboucké radnice Lenka Zvonková.

Posláním mobilního hospice je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům všech věkových kategorií, aby mohli v domácím prostředí prožít důstojným způsobem závěr svého života.

„Každá rodina, která se stará o svého nevyléčitelně nemocného člena, prochází těžkou zkouškou. V našem regionu dosud služba domácí paliativní péče nebyla dostupná, a přitom od občanů zaznívala její zřetelná potřeba, například na posledním veřejném fóru. Proto nás těší, že se podařilo navázat spolupráci se Stromem života, organizací, která zajišťuje nejen mobilní hospic, ale také se zabývá všestrannou podporou pro rodinné příslušníky, dokonce i v období po smrti blízkého. Věřím, že její působení pomůže mnohým rodinám,“ konstatovala starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková.

„Chceme mobilní hospic podpořit, jak jen to bude v našich silách. Kromě propagace těchto služeb ve zdravotnických zařízeních můžeme najít vhodný nájemní prostor, kde by mohla mít pracovnice mobilního hospice své materiální zázemí a odkud by vyjížděla ke klientům,“ uvedl místostarosta Karel Ptáček. Na městském úřadě se už také uskutečnilo setkání praktických lékařů, ředitelů charit a pracovníků domovů důchodců, při kterém bylo fungování hospice představeno. Paliativní péče o nemocného je totiž hrazena ze zdravotního pojištění a vhodnost předání pacienta do péče mobilního hospice vždy posuzuje ošetřující lékař.

Domácí hospic může na Valašskokloboucku začít rozvíjet svou aktivitu díky několikaměsíčním jednáním, která vyústila v otevření spolupráce právě s organizací Strom života. O navázání partnerství se zasadil člen rady města Petr Hradil, který se účastnil také zmíněného setkání na městském úřadě.

Mobilní hospic je službou pro pacienty s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti léčby. „Naše péče vychází z přání a individuálních potřeb pacienta a klade důraz na tlumení bolesti, kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel,“ popsala koordinátorka Stromu života Markéta Blinková. „Náš tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti, pastorační pracovníci, odlehčovací asistenti, dobrovolníci a další, kteří poskytují služby klientům a jejich rodinám v domácím prostředí,“ dodala. Péče je poskytována v režimu 24/7 a jedná se o pohotovost lékaře a sester s garantovanou dobou dojezdu do 30 minut od nahlášení zhoršení zdravotního stavu pacienta. „Dobrou zprávou je, že v této oblasti máme dvě sestřičky, které jsou připraveny poskytnout naše služby všem, kteří je budou potřebovat,“ poznamenala koordinátorka.

Především aspekt pomoci celým rodinám, příbuzným a obzvlášť dětem je pro organizaci Strom života příznačný. „Nabízíme oporu pečujícím v nejtěžších chvílích a doprovázíme rovněž pozůstalé. Zabezpečujeme individuální podporu a pomoc, případně možnost sdílení a setkávání ve společnosti ostatních, kdo prošli podobnou životní zkouškou. Umírání blízkých osob se dotýká i dětí, které ale truchlí jinak, a proto jim věnujeme speciální péči v dětském klubu Stromeček,“ uvedla Markéta Blinková. Neméně významné jsou pak služby odlehčovací a poradenské, které hospic poskytuje podle individuálních potřeb klientů.

Rodina, která by se ráda na Strom života obrátila, tak může učinit prostřednictvím ošetřujícího lékaře svého nemocného. Pro další informace slouží kontaktní linka 553 038 016 nebo také web www.zivotastrom.cz. Poradenství ke službě poskytne rovněž sociální odbor městského úřadu, který mimo jiné na webu města zveřejňuje přehled sociálních služeb a k péči o blízkého člověka po ukončení hospitalizace vydal také tento leták.

„A pokud chtěl někdo pomáhat společně s Mobilním hospicem Strom života, má možnost stát se členem Klubu přátel nebo přispět finančním darem na č. ú. 3925391369/0800. Pomůže tak zajistit službu v tomto regionu,“ uzavřela koordinátorka Markéta Blinková.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x