Kraj uvolní miliony na sociální služby umožňující život v přirozeném prostředí

ZLÍNSKÝ KRAJ - Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí finanční podpory v celkové výši 21 374 500 korun na zajištění sociálních služeb. Kromě toho Rada Zlínského kraje již na začátku června schválila rozdělení 7 420 200 korun pro sociální služby, celkově tak bude v průběhu roku 2019 přímo z rozpočtu kraje částkou téměř 29 milionů korun podpořeno 114 služeb poskytovaných 45 organizacemi, serveru Zlin.cz to sdělila Helena Mráčková z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Tato finanční podpora jde přímo z rozpočtu kraje, a to na služby, po kterých existuje velká poptávka, a zároveň jsou v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území Zlínského kraje,“ uvedla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor. Patří mezi ně zejména azylové domy, centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro seniory, chráněné bydlení, služby následné péče, terénní programy, sociální rehabilitace, pečovatelská služba a podobně. Cílem je podporovat takové druhy služeb, které seniorům nebo osobám se zdravotním postižením umožňují zůstávat v přirozeném domácím prostředí díky možnosti využití některé z širokého spektra sociálních služeb,

„Stále apelujeme na veřejnost, aby se lidé zavčasu zajímali o nabídku sociálních služeb a věděli, kam se obrátit, pokud by sami pro sebe, nebo pro někoho blízkého tuto formu pomoci potřebovali. Umístění do ústavní péče není zdaleka jediná varianta pro situaci, kdy už člověk nezvládá péči o sebe bez pomoci druhých. Ideální je kombinace rodinné výpomoci – pokud to lze – a využití nabídky sociálních služeb,“ řekla radní Michaela Blahová a dodala: „Ráda bych zdůraznila i výrazné navýšení financování sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje, kdy v roce 2016 se jednalo přibližně o 20 milionů korun, zatímco v roce 2019 máme alokováno 65,6 milionu korun.“

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x