Za peníze SFDI dostane nový povrch 12 kilometrů silnic ve Zlínském kraji

ZLÍNSKÝ KRAJ - Získanou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 69 milionů korun využije Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) v roce 2019 na dvě investiční rekonstrukce krajské silniční sítě a na plošné obnovy povrchů vozovek v 16 úsecích v celkové délce necelých 12 kilometrů, serveru Zlin.cz to za ŘSZK oznámil Vojtěch Cekota.

„Také v letošním roce dostávají kraje od státu určité prostředky na zlepšování stavu silnic II. a III. třídy, jsou však výrazně nižší než v předchozích letech. Smlouva na čerpání těchto prostředků a seznam akcí pro realizaci byly schváleny Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 21. června 2019. Zatímco v loňském roce náš kraj získal od SFDI téměř 156 milionů korun, letos můžeme počítat jen s částkou 69 milionů. Proto je také rozsah plošných obnov povrchů vozovek v porovnání s rokem 2018 skromnější,“ řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Na čerpání prostředků ze SFDI byla příspěvková organizace ŘSZK připravena a poskytnutou částku dokáže efektivně využít.

Přibližně 30 milionů korun z přislíbené dotace SFDI využije ŘSZK na dvě investiční akce – rekonstrukci mostu ve Valašském Meziříčí-Hrachovci (stavba již byla zahájena) a rekonstrukci silnice v Sazovicích v délce 1,5 kilometru. Zbývajících přibližně 39 milionů korun bude rozděleno na financování nebo spolufinancování plošných obnov povrchů vozovek (souvislé živičné koberce) na 16 různých úsecích silnic II. nebo III. třídy v kraji v celkové délce téměř 12 kilometrů. Realizace tří úseků je naplánována již na měsíc červenec, další tři přijdou na řadu v srpnu a zbytek v září a v říjnu. „Máme však připraven mnohem delší seznam akcí, ze kterého bychom mohli okamžitě vybírat v případě, kdyby byla z nějakého důvodu dotace ze SFDI ještě posílena,“ doplnil provozně-technický náměstek ŘSZK Radek Berecka.

Plošné obnovy povrchů vozovek bude pro ŘSZK zajišťovat osm zhotovitelů, kteří vzešli z již dřívějších výběrových řízení a se kterými má ŘSZK uzavřeny rámcové smlouvy.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x