Lávku Všezvěd doplnil v Uherském Brodě mostek Všudybud

UHERSKÝ BROD - Za účasti mnoha vzácných hostů byla v Uherském Brodě slavnostně předána veřejnosti lávka Všudybud, která spojuje Slovácké náměstí se sídlištěm Olšava a volně navazuje na loni otevíranou lávku Všezvěd. Serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí města Elen Sladká.

Akci zahájil sám J. A. Komenský, který k přítomným promluvil slovy v duchu svého Labyrintu. Z hloubky čtyř století nabádal spíše ke spojování než rozdělování lidí a k putování, které otevírá lidské obzory.

Poté se slova ujal starosta Ferdinand Kubáník. Řekl, že cílem výstavby bylo co nejbezpečněji propojit sídliště Olšava s dalšími částmi města. Nejen značná vzdálenost sídliště, ale hlavně existence bariér, jako je státní silnice I/50 a tok řeky Olšavy, izolovaly sídliště od zbytku města. Tyto bariéry tvořily obtížně překonatelné překážky pro občany všech věkových kategorií, ale zejména pro handicapované občany, pro rodiče s kočárky a samozřejmě cyklisty, kteří složitě volili trasu pro příjezd k cyklistické stezce Uherský Brod – Nivnice nebo do zaměstnání v průmyslových zónách v okolí Slováckých strojíren,. „Výstavbou lávky je vyřešeno napojení nejen centra, ale téměř celého území města s širokým regionem Slovácka s řadou cyklistických stezek vedoucích až k Baťovu kanálu. Stavba byla vhodně navržena ve stávající zástavbě a v maximální míře zachovává její stávající ráz,“ dodal starosta.

Integrovaná stezka pro pěší a cyklisty má celkovou délku 583 m a její součástí jsou dvě lávky (Všezvěd a Všudybud). Lávka Všezvěd (křížení s řekou Olšava) je dlouhá 68 m a lávka Všudybud (křížení s komunikací I/50) je dlouhá 68,6 m. Čistá průjezdná šířka integrované stezky je 3 m. Na lávkách je průjezdná šířka rozšířená na 3,5 m. Povrch stezky je z asfaltobetonu. Ohraničení stezky mimo lávky je provedeno pomocí betonových obrubníků z jedné strany zapuštěných a z druhé převýšených, tvořící vodící linii pro nevidomé. Stavba se nachází v zastavěném území města a je navržena zcela bez bariér. Celá trasa je osvětlená. Autorem návrhu stavby je Zbyněk Ryška a projekční kancelář PIS PECHAL.

Město Uherský Brod na realizaci II. etapy Komunikačního propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava získalo finanční příspěvek výši 14,8 milionu korun, který tvoří 85 % uznatelných nákladů akce z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Náklady na II. etapu komunikačního propojení činí 26, 2 miliou korun.

Celkové náklady na realizaci komunikačního propojení činí 47,5 milionu korun.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x