Spalovnu ve Vsetíně chce investor zprovoznit v říjnu 2022

VSETÍN – Vedení vsetínské radnice dostalo dopis od společnosti, která chce ve městě v říjnu 2022 spustit provoz nové spalovny odpadů. Investor tak zareagoval na výzvu starosty Jiřího Růžičky, aby k plánovanému projektu poskytnul maximum informací, řekla serveru Zlin.cz mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

„Velmi si vážíme zájmu města o informace k výstavbě a provozu zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), které bychom chtěli postavit ve Vsetíně. Informace, které požadujete, zpracujeme a v požadovaném termínu Vám doručíme. Část z nich, kterou můžeme dodat velmi rychle, je aktuální harmonogram přípravy a výstavby ZEVO. Proto Vám jej posílám v předstihu,“ napsal Michal Chmela, předseda představenstva společnosti Zásobování teplem Vsetín.

Ze zaslaného harmonogramu vyplývá, že projekt výstavby spalovny se nachází v přípravné a povolovací fázi a Krajským úřadem Zlínského kraje bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA, které má posoudit vliv plánovaného zařízení na životní prostředí. K dokumentaci se nyní může kdokoliv vyjádřit.

„Po shromáždění všech vyjádření proběhne do měsíce veřejné projednání. Následně musí krajský úřad vyčkat na doručení nezávislého posudku, který musí být v tomto případě zpracován. Tento by měl být hotov a předložen na počátku října. Stanovisko krajského úřadu, které bude možné zpracovat až po shromáždění všech podkladů, je tak možné vydat a zveřejnit až po uplynutí uvedených lhůt. Pravděpodobný termín jeho vydání je na počátku listopadu,“ upřesnil ústy své mluvčí krajský úřad.

Zpracování posudku bude krajský úřad, stejně jako ve všech případech, kdy je posudek podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nutné zpracovávat, zadávat externí osobě, která má autorizaci ministerstva životního prostředí. Zatím však není smlouva o dílo uzavřena.

„Jakmile obdrží vsetínská radnice od investora veškeré požadované informace – očekává je v nejbližších týdnech, zahájí jejich důkladnou analýzu. Poté pozve představitele investorské společnosti k jednání,“ uvedla Raszková.

Spalovna má vyrůst na místě současné plynové kotelny za sběrným dvorem u Kauflandu. Projekt se stal pro obyvatele Vsetína velkým tématem. Radnice proto zřídila na svých webových stránkách www.mestovsetin.cz odkaz, kde jsou soustředěna veškerá dostupná fakta týkající se jak samotné výstavby spalovny, tak postojů vedení Vsetína. Do obsahu byly aktuálně přidány dopis od investora a jím dodaný Harmonogram přípravy a výstavby ZEVO Vsetín ke dni 1. července 2019.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x