Zlínský kraj spolupracuje se Slováky na rekonstrukci silnice z Březové do Nové Bošáce

ZLÍNSKÝ KRAJ – Setkání partnerů společného česko-slovenského projektu nazvaného Zlepšení dopravní dostupnosti Bošácké doliny se uskutečnilo v Trenčíně. Výsledkem je dohoda, o které serveru Zlin.cz referoval mluvčí Ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota. .

Dohoda umožní oběma zemím čerpat prostředky v rámci evropského dotačního programu INTERREG V-A na rekonstrukci přeshraniční silnice ze slovenské obce Nová Bošáca do moravské obce Březová.

„Podepsali jsme v Trenčíně důležitou dohodu o spolupráci Trenčianského samosprávného kraje a Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) na rekonstrukci přeshraniční silnice, která spojuje slovenskou Novou Bošácu s naší Březovou. Odsouhlasili a zkompletovali jsme žádost o dotaci z evropských fondů v rámci programu INTERREG V-A a odsouhlasili jsme rozpočtové položky projektu,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Delegaci ŘSZK doplnil a jednání na Slovensku se zúčastnil také náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek. „Snažíme se získávat prostředky na opravy našich silnic ze všech zdrojů a dotačních titulů, které jsou aktuálně k dispozici. Těší nás proto, že se v tomto případě podařilo využít i program přeshraniční spolupráce se Slovenskem. Jsou to peníze navíc, které zkvalitní krajskou silniční infrastrukturu v příhraniční oblasti a zvýší atraktivnost tohoto regionu,“ prohlásil náměstek hejtmana.

Řešený úsek se nachází na komunikaci III/06124 v katastrálním území Březová. Začíná na státní hranici se Slovenskou republikou a končí v křižovatce silnice III/06124 se silnicí III/4984. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,6 kilometru. Rekonstrukce komunikace je zaměřená na zlepšení technických parametrů vozovky a odstranění lokálních závad a spočívá v obnově obrusné a lokálně též k obnově podkladní asfaltové krytové vrstvy. Součástí stavby je doplnění nezpevněných krajnic, připojení místních komunikací a sjezdů k nemovitostem, obnova funkčnosti propustků.

Na slovenské straně bude probíhat rekonstrukce úseku navazující silnice III/1223 mezi obcemi Zemanské Podhradí a Nová Bošáca v délce čtyři kilometry.

Projekt je předkládán v rámci vyhlášené dotační výzvy zaměřené na rozvoj kulturního a přírodního dědictví v česko-slovenském pohraničí, jejímž cílem je zvýšit atraktivitu kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Žádost o dotaci z programu INTERREG V–A Slovenská republika – Česká republika byla podána společně s Trenčianským samosprávným krajem dne 11. června 2019. Řídícím orgánem dotačního programu je Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR, spolupracujícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Rozhodnutí o schválení financování lze očekávat v říjnu letošního roku. Dotace z prostředků EU má tvořit 85 procent z uznatelných nákladů.

K realizaci stavební akce by mohlo dojít během roku 2020.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x