VZPOMÍNKY NA ZLÍN: 14. července 1932 – Pohřeb Tomáše Bati

ZLÍN - Poslední rozloučení s Tomášem Baťou se uskutečnilo právě před 87 lety. Obdivovaný podnikatel i oblíbený šéf obuvnického impéria odešel nečekaně při leteckém neštěstí 12. července 1932. Havárie se stala osudným i jeho pilotovi Jindřichu Broučkovi. Na společný pohřeb o dva dny později přišlo na padesát tisíc lidí.

Obřad začal o půl třetí odpoledne a trval šest hodin. Zahájily ho projevy v továrním areálu, smuteční průvod pak prošel za zvuku sirén mezi továrnami. Vdova Marie a syn Tomáš Baťa, tehdy sedmnáctiletý, kráčeli za rakví následovaní ostatními příbuznými a ostatními účastníky pohřbu k radnici a kostelu, kde zazněly další smuteční proslovy. Poté vedla poslední cesta Tomáše Bati na Lesní hřbitov, jehož vznik inicioval osobně o dva roky dříve a byl zde teprve druhým pochovaným.

Jan Antonín Baťa, nevlastní bratr Tomáše a jeho nástupce ve firmě, pronesl během rozloučení smuteční řeč, v níž mimo jiné zazněla tato slova:

„Spolupracovníci! Padl… Nejlepší z nás padl, oběť naší práce. Naše velká pracovní rodina ztratila svého zakladatele, budovatele a vůdce. Tělu svého vůdce vzdáváme dnes poslední poctu. Jeho duch však zůstává mezi námi, uprostřed jeho a našeho díla, protože ten duch žije v nás: duch jeho práce, jeho nadšeni, jeho obětavost a píle zůstane nám pro věky příkladem. Pracujeme společně na velkém díle. Toto dílo nám odkázal zesnulý Tomáš Baťa ve své závěti…“

Fotogalerie

run_function(‚hash‘,’fotogalerie-zlin-cz-list‘,’163863′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚2406‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚163863‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’fotogalerie-zlin-cz-list‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x