Páteřní cyklostezka z Otrokovic do Vizovic bude mít napojení i na sídliště Střed

OTROKOVICE - Cyklisté se v Otrokovicích konečně budou moci bezpečně přepravit přes centrum města. Výstavba nové části stezky pro chodce a cyklisty začala začátkem měsíce července a dokončení její první etapy se předpokládá koncem října, server Zlin.cz o tom informovala mluvčí města Romana Stehlíková.

V roce 2020 bude zahájena výstavba druhé etapy. Otrokovická radnice bude část finančních prostředků čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu.

„V letošním roce je naplánována stezka pro pěší a cyklisty podél ulice Obchodní, ulice Jiráskova a spojovací úsek směrem k restauraci Sýpka. Součástí stavby bude i úprava veřejného osvětlení a navazující úpravy, například plochy pro kontejnery, vegetační úpravy a podobně,“ uvedla Alena Lacigová z odboru rozvoje města. Dodala, že druhá etapa povede středem sídliště od ulice Jiráskova po ulici Svobodova k parkovišti u Billy a od ulice Jiráskova po Nábřeží k cyklostezce Otrokovice – Zlín.

„Stávající chodníky budou v místě stavby uzavřeny. Chodci budou ke vstupu do dotčených bytových domů využívat obchozí trasy a zadní vchody. V místě, kde se řešená cyklostezka kříží s místní komunikací, nejprve v ulici Obchodní a koncem prázdnin v ulici Jiráskova, bude tato místní komunikace dočasně zcela uzavřena. Vzhledem k tomu jsou navrženy objízdné trasy po ulici Svobodova a ulici Obchodní. Pokud to bude možné, zhotovitel podle okolností termín zkrátí. Prosíme občany o shovívavost při dočasném nepohodlí,“ řekla Alena Lacigová.

Obě etapy výstavby stezky pro chodce a cyklisty budou stát přibližně 9,5 milionu korun. Stavba bude z 85 % financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylá částka je vyčleněna v rozpočtu města Otrokovice.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x