Někteří Zlíňané neváhají do nádob na bioodpad odlložit i starou elektroniku

ZLÍN - Zlínskou radnici trápí neukáznění obyvatelé, kteří se do nádob na bioodpad neštítí hodit i starou elektroniku nebo plasty. Jenže tyto věci pak kompost znehodnotí, serveru Zlin.cz to uvedl mluvčí města Tomáš Melzer.

Většina obyvatel Zlína má o třídění bioodpadu zájem. Svědčí o tom vzrůstající množství sváženého odpadu i požadavky na přistavování tzv. veřejných nádob na bioodpad. Celkem je vydáno k rodinným domům přes 7 200 hnědých nádob a na území města je k dispozici přes 150 veřejných stanovišť na rostlinný odpad z kuchyní (zbytky zeleniny a ovoce, čajový a kávový odpad), květiny, zeminu z květináčů, drobné větve a trávu. Bohužel tuto snahu většiny dokáží zcela zhatit lidé, kteří se do hnědé popelnice nestydí vyhodit elektroniku či plasty. V nádobách je ale pak velké množství jiného odpadu nebo nežádoucích příměsí, které kompost znehodnotí.

„Naším zájmem je získat čistý a kvalitní materiál rostlinného původu, který je možné bezproblémově zpracovat na kompostárně na kvalitní kompost,“ řekla Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství. Pokud je odpad znečištěn elektroodpadem, směsným odpadem nebo plastovým nádobím, tak je následně kontaminován celý svoz a tento materiál musí být přebírán a z velké části odvezen na skládku. Když se příměsi dostanou až do kompostárenských strojů, tak dochází k namotávání nebo poškození překopávacích a drtících mechanismů.

„Do hnědých nádob je třeba dávat bioodpad volně ložený, bez igelitových nebo papírových sáčků, spojovacích drátů a stuh. Nesmí se sem vkládat ani žádné rozložitelné a kompostovatelné plastové nádobí. Reálně se nerozloží a kontaminuje kompost,“ doplnila vedoucí odboru.

Vzniklý kompost si obyvatelé Zlína mohou bezplatně odebrat pro vlastní použití. Kompost je k odebrání (dle disponibilních zásob) v areálu skládky Suchý důl.

Nádoby jsou aktuálně sváženy ve dvoutýdenním intervalu až do konce listopadu, v zimních měsících pak bude svoz zajišťován podle klimatických podmínek jednou za měsíc. Pokud bude některé stanoviště vyhodnoceno jako rizikové vzhledem k opakujícímu se znečištění, bude pro následující rok zrušeno.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x