Stavba nového mostu v Mikulůvce omezí dopravu

MIKULŮVKA - V Mikulůvce na Vsetínsku bude postaven nový most. Ten starý je totiž ve špatném technickém stavu a jeho oprava by byla příliš drahá, serveru Zlin.cz to za Řediteství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) řekl Vojtěch Cekota.

„Při pravidelné prohlídce technického stavu propustku v Mikulůvce na Vsetínsku bylo zjištěno výrazné zhoršení jeho únosnosti. Pro zajištění bezpečného provozu by se musel propustek s nemalými náklady provizorně podepřít. Místo toho se Ředitelství silnic Zlínského kraje rozhodlo zařadit tuto stavbu mezi letošní investice a vybudovat zde nový most,“ upřesnil Cekota.

V Mikulůvce tak vznikne zcela nový most a úpravy se dočká i navazující část silnice III/05724 v celkové délce 45 metrů. Stávající propustek a lávka pro pěší budou odstraněny a na jejich místě bude vybudován nový mostní objekt s chodníkem. Nový most je navržen jako železobetonový uzavřený rám o jednom poli. Na mostě bude osazeno oboustranné ocelové mostní zábradlí. Komunikace bude upravena na základní šířku 7,2 metru mezi obrubami, na předpolí mostu (navazující úsek silnice) bude provedena výměna celé konstrukce vozovky. Souběžně s touto stavbou bude obec Mikulůvka realizovat stavbu navazujícího chodníku a úpravu napojení místních komunikací, včetně osazení obrubníků.

Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,640 milionu korun včetně DPH. Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 1. srpna a dokončeny do konce listopadu.

Stavební práce si vyžádají částečné omezení dopravy. Auta budou jezdit po polovinách šířky vozovky, kdy bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x