DOPRAVNÍ INFO: Pozor na nové uzavírky

ZLÍNSKÝ KRAJ - Jaké překážky čekají řidiče na cestách po Zlínském kraji tento týden? Podívejte se na náš aktuální přehled.

ZLÍNSKO

Od 21. do 23. července budou probíhat práce na silnicích 49 a 55 ve Zlíně a Otrokovicích v délce 14 km.

Stavební práce ve Zlíně uzavřely až do 18. srpna také ulici Ševcovskou od křižovatky s ulicí Díly II po bytový dům č. p. 4087.

Do konce října bude uzavřena ulice Potěhníkova ve Zlíně Malenovicích, objížďka je vedena po ulici J. Staši.

Kavadlový provoz bude komplikovat dopravu do 16. září na silnici III/49026 na ulici Hradská ve Zlíně z důvodu opravy mostu.

Práce na opravě vozovky silnice III/49018 ulice Okružní na zlínském sídlišti Jižní Svahy budou trvat do 15. srpna.

Úplná uzavírka pozemní komunikace ul. Díly VI ve Zlíně včetně přilehlých komunikací pro pěší z důvodu rekonstrukce bude trvat do 30. listopadu. Objízdná trasa je vedena po silnici I/49 tř. T. Bati, ul. Osvoboditelů, ul. Štefánikova, silnici III/49016 ul. Gahurova.

Až do 30. října bude z důvodu rekonstrukce tepelných rozvodů uzavřena místní komunikace mezi křižovatkami ulic Obeciny XII a Obeciny XIII ve Zlíně.

Omezení z důvodu stavebních prací – vybudování nových chodníků – očekávejte ve Zlíně v ulici Lesní čtvrti III (pod gymnáziem). Potrvá až do 15. srpna.

Práce na rekonstrukci vodovodních přípojek probíhají v ulici 2. května ve Zlíně, překážka na silnici může řidiče zbrzdit až do 15. září. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.

Stavební práce do konce prázdnin uzavřou Fügnerovo nábřeží ve Zlíně, část obce Kúty, a Tyršovo nábřeží, část obce Čepkov. V místech se realizuje Cyklostezka Zlín – ul. Výletní a Tyršovo nábřeží.

Do 20. října bude probíhat úplná uzavírka komunikace Zlín – Mladcová  z důvodu stavby mostu ; vozidla nad 3,5 t pojedou z Louk z ul. Chaloupky po zjednosměrněné pozemní komunikaci ke skládce Suchý důl a odtud přes Zbožensko, ul. Stráně, sil. III/49016, ul. Návesní, Mladcovská; vozidla do 3,5 t pojedou ve směru na skládku Suchý důl po sil. III/49016 ul. Mladcovská, Návesní, ul. Stráně dále na Zbožensko a po stejné trase zpět od skládky Suchý důl.

Náměstí Práce ve Zlíně, komunikace mezi Velkým kinem a Hotelem Moskva bude uzavřena kvůli prácím na inženýrských sítích do 30. září.

Do 31. července bude veden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem z důvodu provádění stavebních prací na ulici Štěpská ve Vizovicích.

V obci Tlumačov, část obce Skály budou do 11. srpna probíhat úpravy místní komunikace.

V Otrokovicích platí od 18. února 2019 úplná dopravní uzavírka mostu nad železnicí v ulici Nadjezd v úseku od okružní křižovatky po ul. Přístavní a dále pak na komunikacích v okolí stavby. Objízdná trasa je rozdělena na dvě, a to pro vozidla do 20 t a nad 20 t. Objízdná trasa do 20 t je vedena po silnicích č. I/55, III/36745 a III/36746 (tř. Tomáše Bati), tj. kolem Štěrkoviště. Objízdná trasa pro vozidla nad 20 t je vedena po dálničním přivaděči a po dálnici D55, po silnicích č. I/49 (ul. Zlínská), III/36746 (ul. Objízdná) a III/36746 (tř. Tomáše Bati). Rekonstrukce mostu a jeho uzavírka by měly trvat do podzimu.

Výstavba jihovýchodní části obchvatu dálnice D55 s sebou přináší celou řadu dopravních omezení, na které musejí být nejen obyvatelé Otrokovic připraveni. V souvislosti s jeho výstavbou bude od 18. do 21. července uzavřena silnice III/4973 „stará malenovická“ v úseku od konce Kvítkovic po křižovatku u Makra, z důvodu realizace překopů pro přeložky vodovodu, plynovodu a sdělovacích kabelů

Silnice I/55, Napajedla – budou kvůli stavebním pracím zúžené jízdní pruhy, zúžení vozovky v pracovním úseku – bude uzavřena část vozovky; zachovaný obousměrný provoz, až do 15. srpna.

Zádveřice-Raková, pohyblivá pracovní místa v délce 450 m, od 1. dubna do 15. srpna 2019, silnice III/4885, částečná uzavírka. Důvodem jsou stavební práce na silnici. Provoz řízen kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy se zachováním průjezdné šířky 2,75 m.

Na úplnou uzavírku 2 větví křižovatky (silnice III/4973, III/4975) Otrokovice-Kvítkovice, směr Pohořelice a Napajedla, se připravte od 15. dubna do 15. října. Objízdná trasa je vedena z Otrokovic po I/55 do Napajedel a po silnicích III/4974, III/4975, III/4976 a III/49724. Důvodem je stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic. 

Do konce roku bude na silnici i III/4975 mezi Komárovem a Napajedly (Topolnou) provedena přestavba mostu.

I/57 Brumov-Bylnice, okružní křižovatka silnic I/57 a III/50736: 25. března – 31. července 2019, realizace stavebních prací celkové přestavby stávající průsečné křižovatky na jednoduchou okružní křižovatku. Kromě vlastních stavebních úprav pozemních komunikací včetně dopravního značení zahrnuje stavba i úpravy okolních zpevněných ploch, mobiliáře a podzemních vedení dotčených inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektro, plynovod).

V obci Držková platí omezení pro silnici II/437, krátkodobé nepravidelné uzavírky provozu až do konce tohoto roku.

Silnice III/4932 v obci Lipová bude do 31. října z důvodu realizace vysoce rizikových pyrotechnických činností střídavě uzavřena.

Ve Vizovicích budou probíhat stavební práce na ulici Ševcovská, uzavírka provozu na místních komunikacích do 4. srpna a na silnici I/69 a I/49 do 31. srpna.

Obrnit trpělivostí se řidiči musí mezi Polichnem a Luhačovicemi, probíhá zde úprava vozovky. Stejně tak mezi obcí Doubravy a Bohuslavice u Zlína.

VSETÍNSKO

Vsetín – silnice III/05736 (ulice Generála Klapálka), práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, v rozsahu jednoho jízdního pruhu (pravý jízdní pruh ve směru ze Vsetína) v úseku od křižovatky se silnicí č. III/05737 po křižovatku s místní komunikací ul. Ruská, k.ú. Vsetín., uzavřeno ve směru do centra. Jednosměrný provoz ve směru ze Vsetína bude veden po volné části vozovky silnice č. III/05736.

Do 31. července bude z důvodu I. etapy prací na silnici omezen provoz ve Viganticích, okres Vsetín, silnice III/4867 na 3,474 km až 4,629 km. Provádí se oprava povrchu vozovky. Provoz je dle potřeby řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Další etapa oprav čeká silnici III/4867 ve Viganticích od 18. března. Připravte se na zdržení způsobené částečnou uzavírkou, konkrétně střídavým provozem jedním jízdním pruhem, který je řízený světelnou signalizací, a jedním pracovním místem s usměrněním provozu přechodným dopravním značením.

Rekonstrukce se dočkala rovněž silnice II/487 v Novém Hrozenkově, v jejím důsledku počítejte od 18. března do 31. srpna s částečnou uzavírkou. To znamená střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízený světelnou signalizací ve dvou místech a jedno pracovní místo s přechodným dopravním značením.

Výstavba projektu „Cyklostezka Velké Karlovice – Jezerné“ si vyžádala dopravní omezení na silnici II/481– část obce Jezerné – Velké Karlovice. Až do 18. srpna se v místě připravte na kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zvláštní užívání silnice č. II/481 pro provedení stavebních prací a umístění, skládání a nakládání věcí, materiálu a stavebních strojů, při provádění stavebních prací při výstavbě cyklostezky.

Valašské Meziříčí, ulice M. Alše, část obce Na příkopě – část obce Nádraží, od 20. května do 31. srpna 2019 stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.

Valašské Meziříčí: Z důvodu provádění stavebních prací bude do 30. listopadu uzavřen most  ev. č. 01873. Objížďka – bez rozlišení, objížďka I/35, I/57, III/01873, MK Šafaříkova VM: silnice I/35 – silnice III/01873, Valašské Meziříčí, okr. Vsetín, přes: (ulice Rožnovská), silnice I/57 (ulice Vsetínská), ulice Šafaříkova, Objízdná trasa bude vedena po silnici I/35, silnici I/57, dále po místní komunikaci ul. Šafaříkova s napojením na silnici III/01873.,

Stavební práce  budou probíhat do konce října  ve Valašském Meziříčí, místní část Podlesí, Nad Rybníkm.

Silnice III/05730, část obce Na Říce, Valašská Bystřice, okr. Vsetín – 22. března – 15. září 2019 stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/05730 v uzlovém úseku Tísňavy v km 2,393-3,079 v k. ú. Valašská Bystřice.

Ve Střítěži nad Bečvou bude částečně uzavřena – jednosměrný provoz do 31. října 2019 silnice III/4868 v rámci zajištění stavební činnosti akce „Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou. O25. května bude platit úplná uzavírka silnice III/4868 kvůli rekonstrukci mostu.

V obci Kunovice budou d konce listopadu probíhat práce na inženýrských sítích na silnici II/439, vozovka bude zúžena na jeden pruh.

Do 1. září budou na silnici III/03562, Lhotka nad Bečvou, dopravu komplikovatpráce na silnici. Částečná uzavírka v rámci výstavby chodníku podél silnice III/03562.

Dopravní omezení na silnici I/49 v obci Prlov platí do konce listopadu.

Práce na inženýrských sítích budou probíhat do konce srpna v obci Loučka, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice II/150, v rámci akce „VODOVOD LOUČKA-VÝMĚNA VODOVODNÍCH ŘADŮ.

KROMĚŘÍŽSKO

Silnice III/49010 v Holešově bude do 31. srpna uzavřena pro těžká nákladní vozidla v jednom pruhu.

Zúžená vozovka na jeden jízdní pruh bude v obci Šelešovice do 1. srpna.

Chvalčov – Tesák – křiž. s MK Rajnochovice, 9,3 km, od 1. dubna do 15. září 2019, silnice II/437, částečná uzavírka ≤ 7,5 t včetně BUS. Důvodem je rekonstrukce silnice. Na trase budou 3 úseky se střídavým provozem v 1 jízdním pruhu, řízeno světelnou signalizací. Chvalčov – Tesák – křižovatka s MK Rajnochovice, od 1. dubna do 31. srpna 2019, silnice II/437, úplná uzavírka > 7,5 t mimo BUS. Objízdná trasa je vedena přes obce Držková, Lukov, Fryšták, Holešov, Bystřice p. Hostýnem. Důvodem je rekonstrukce silnice.

Do 15. září budou v katastru obce Bystřice pod Hostýnem probíhat stavební práce, uzavírka silnice II/150; objížďka – bez rozlišení: II/150 – III/43729 (ulice Meziříčská) – II/437 (Pod Platany) – ulice Sušilova, Lipnická.

Bystřici pod Hostýnem, část obce U cihelny budou do 15. září probíhat stavební práce na silnici II/438, provoz je veden jedním pruhem.

Tučapy, propustek, od 1. dubna do 28. srpna 2019, silnice III/49010, částečná uzavírka ≤ 12 t včetně IZS a BUS. Objízdná trasa je vedena po mostním provizoriu v blízkosti stavby. Důvodem je přestavba propustku na most. Střídavý provoz po provizorní objízdné komunikaci je řízen světelnou signalizací. Pro vozidla > 12 t mimo IZS a BUS platí v místě úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Prusinovice, Pacetluky, Roštění, Rymice, Holešov.

Rataje, část obce Popovice, od 10. dubna do 15. srpna 2019 – zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, omezení na silnici III/43218 v obci Rataje, Popovice z důvodu – „Rataje – oprava chodníku a zídky“.

Silnice II/438 v obci Vítonice – do 15. září zde bude kyvadlový provoz jedním pruhem, kvůli stavebním pracím.

Silnice II/438, v katastru obce Mrlínek, bude veden provoz jedním jízdním pruhem, II/438, místní komunikace na poz. parc. 1509/5, 1724/1, 1430/9, k.ú. Mrlínek, práce budou probíhat 15. září.

Uzavírka silnice III/43826 do konce listopadu  v průjezdním úseku obce Ludslavice; objížďka – bez rozlišení: přes: Zahnašovice, silnice II/438 (Ludslavice).

Oprava kanalizace bude probíhat do 31. října na ulici Horní, silnice III/36741 v obci  Kvasice . Trasa objížďky: ul. Mírová, Krajina, Dolní ; Objížďka – bez rozlišení: silnice III/36740 (ulice Dolní) – silnice III/36741, Kvasice, okr. Kroměříž, přes: ulice Mírová, silnice III/36740 (ulice Bělovská), ulice Mírová.

Silnice III/43342 v obci Strabenice, v katastru obce Litenčice bude do konce srpna zúžená vozovka na jeden jízdní pruh kvůli opravě mostu ev. č. 43342-1.

V obci Loukov uzavřena silnice II/150 do 15. listopadu, objízdná trasa je značena.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Uherské Hradiště – rekonstrukce nevyhovující silniční komunikace v úseku od křižovatky u Mateřské školy Na Rybníku až po křížení ulice 28. října s ulicí Sportovní. Stavební práce si vyžádají určitá omezení, ale přístup k okolním nemovitostem pro jejich vlastníky a provozovatele bude zajištěn.

Začátkem dubna došlo i na opravu mostu přes Jalubský potok za Huštěnovicemi na komunikaci I/55. Oprava zahrnuje výměnu mostního svršku a ložisek, položení nové železobetonové římsy, mostního zábradlí, úpravu koryta vodního toku a vyčištění kamenné dlažby. V místě částečná uzavírka mostu, práce potrvají do 15. září letošního roku.

V obci Vésky budou do 15. září probíhat práce na údržbě mostu – zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, standartní pracovní místo v místě mostu ev. č. 50-037, zúžení vozovky v pracovním úseku, uzavřen jeden jízdní pruh, průjezdní šířka min. 3 m, úprava provozu dopravním značením.

Silnice I/50 v obci Zlechov, práce na údržbě mostu, zúžená vozovka do 15. září.

V obci Strání bude do 30. listopadu zúžená vozovka kvůli opravě mostu. Zúžení vozovky v pracovním úseku, uzavřen levý jízdní pruh, následně celková uzavírka s objížďkou po jednosměrném provizoriu.

Do konce listopadu bude uzavřena silnice I/50, v katastru obce Popovice, budou zde probíhat práce na údržbě mostu, odbočovací pruh bude uzavřen.

Do konce září bude probíhat oprava povrchu vozovky v úseku cca 4 km silnice I/50 v katastru obce Bánov.

Ulice Nádražní bude uzavřena do 15. září v Uherském Ostrohu.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x