Kraj schválil dvě nové investice v dopravě

ZLÍNSKÝ KRAJ - Dvě stavební akce na krajské silniční síti za celkem 33 milionů korun schválili radní Zlínského kraje. Jde o rekonstrukci silnice v Sazovicích a přestavbu propustku na nový most v Mikulůvce, server Zlin.cz o tom informoval Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Zahájeny by měly být během měsíce srpna. Jejich realizace přispěje nejen k vyššímu komfortu pro řidiče, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

V Sazovicích se plánuje oprava silnice III/43829. Půjde o stavební úpravu v celkové délce 1 588 metrů v průjezdním úseku obce. Vyměněny zde budou krytové vrstvy vozovky a provedeny lokální vysprávky. Součástí stavby bude obnova odvodnění vozovky, vybudování dešťových vpustí s přípojkami do stávající kanalizace a obnova jednoho propustku. Obnoveno bude také vodorovné a svislé dopravní značení. Současně s touto stavbou bude obec Sazovice realizovat související stavební úpravy připojení místních komunikací, sjezdů k sousedním nemovitostem a doplnění chodníkových ploch. Celkové náklady jsou vyčísleny na 24,852 milionu koruna práce potrvají do června příštího roku.

V Mikulůvce se zase chystá kompletní přestavba havarijního propustku na nový most, který je součástí silnice III/05724. Propustek zde převádí silnici přes levostranný přítok říčky Mikulůvky. Stávající propustek i lávka pro pěší budou odstraněny a na jejich místě se vybuduje nový mostní objekt včetně chodníku. Na mostě bude osazeno oboustranné ocelové zábradlí. Obec Mikulůvka zde bude souběžně provádět stavbu navazujícího chodníku a úpravu napojení místních komunikací. Celkové náklady budou 7,981 milionu korun a pracovat se zde bude od srpna do listopadu letošního roku.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x