Vizovice jsou lépe chráněny před velkou vodou

VIZOVICE - Vyměnit stávající zastaralé hlásiče za moderní a doplnit je tam, kde scházely, instalovat vodočetné latě na říčkách Bratřejovka a Lutoninka i zdigitalizovat povodňový plán města byly hlavní cíle projektu Protipovodňová opatření města Vizovice. Přišel na tři miliony korun a radnice na něj získala dotaci z Fondu soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí ve výši necelých 2,2 milionu korun, serveru Zlin.cz to za vizovickou radnici řekla Iva Kopečná.

Vysílání bývalých hlásičů po městě bylo často velmi nesrozumitelné. Mohly za to nejen velké vzdálenosti mezi nimi, ale i jejich umístění v členitém terénu městské zástavby i přírodních překážek. Systém neumožňoval ani diagnostiku aktuálního stavu komponent. Radnice se tak často musela spoléhat pouze na upozornění občanů, že rozhlas nefunguje, jak by měl. „Navíc baterie, stejně jako některé jiné komponenty rozhlasu, mají minimální životnost pět let. Město některé už dřív vyměnilo. Systém ale byl čím dál nákladnější,“ uvedl Jiří Žůrek z krizového řízení města Vizovice.

Nové hlásiče samy vysílají zpětný signál o tom, jaké mají napětí v bateriích, jak funguje přijímač, jestli zpráva, kterou poslaly, byla správně odvysílaná. Současně bude možné dálkově měnit hlasitost u jednotlivých hnízd, což dosavadní systém neumožňoval a vyžadoval vždy přítomnost servisní firmy.

Celkem 83 kusů obousměrných hlásičů je přímo ve Vizovicích, sedm kusů v části Chrastěšov. „Úplně nově, kde dřív žádné nebyly, jsou hlásiče v ulici Nová a Nábřežní. V nejbližší době přibude jeden v ulici Pod Hájem. V plánu je také v budoucnu po vybudování nového sloupu veřejného osvětlení doplnění rozhlasu v ulici Kamenec u TOPASu a Nad Stadionem,“ upřesnil Jiří Žůrek z krizového řízení města.

V červenci a srpnu se uskuteční ladění systému. Vedení města přivítá upozornění občanů na případné problémy, a to buď na email jiri.zurek@vizovice.eu, mobil 777 471 108 nebo na podatelnu MěÚ.

Co se umístění vodočetných latí týká, ty jsou v říčkách Bratřejovka u Domu s pečovatelskou službou a v Lutonince u mostu na silnici I/69 u odbočky k hasičské zbrojnici. Doposud byly Vizovice, v případě zvedání hladiny vodních toků, odkázány pouze na měření výšky hladiny potoku v části Razov.

Včasnou informovaností díky novým vodočetným latím, modernizaci obecního rozhlasu a digitalizaci povodňového plánu jsou občané i jejich majetky daleko více chráněni před případnou velkou vodou.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x