Povodí Moravy trápí sucho

ZLÍNSKÝ KRAJ - Na vodních tocích v povodí Moravy převládaly v průběhu uplynulého týdne setrvalé stavy nebo mírný pokles hladin. Týdenní rozdíly dosahovaly rozmezí mezi +2 a -13 cm, serveru Zlin.cz to oznámil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Průtoky v řekách a potocích jsou výrazně podprůměrné a pohybují se v rozmezí od 10 po 60 % průměrných červencových hodnot. Celkově je pod úrovní sucha 18 % profilů v povodí Moravy. Přibližně polovina měrných profilů v povodí Moravy eviduje průtok pod 25 % červencového normálu.

„Nedostatek srážek se podepisuje na množství vody ve vodních tocích. Špatnou hydrologickou situaci umocňují vysoké teploty. Sucho na našem území pokračuje již pátým rokem. Letošní rok je sice o něco příznivější, než byl loňský, ale situace je i nadále hydrologicky špatná. V povodí Moravy je však ituace kvůli absenci soustavy vodních nádrží o poznání horší,“ popsal situaci generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době vodní nádrže plní své účely, především se jedná o zabezpečování odběrů surové vody pro vodárenské účely a zajištění minimálních ekologických průtoků v tocích pod nádržemi. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky.

„My jsme už v loňském extrémně suchém roce přijali řadu opatření, která se promítla i do roku letošního. Pravidelně komunikujeme s odběrateli vody a naši dispečeři řídí manipulace na vodních nádržích dle aktuální situace a potřeby na zásobování vodou. Současně zajišťují pod vodními nádržemi dostatečné průtoky, které zajišťují všechny funkce říčního ekosystému a dostatečné naředění vypouštěných odpadních vod. Naprostá většina vodních nádrží teď pomáhá řekám tím, že do nich pouštíme více vody, než kolik do nádrží přitéká,“ vysvětlil Gargulák.

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy byly převážně setrvalé nebo slabě klesaly. Celkově vodohospodáři z nádrží vypustili přibližně o 9,3 milionů m3 vody více, než do nádrží přiteklo. Nadlepšují například i nádrže v Luhačovicích, Horní Bečvě nebo Karolince.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x