Křižovatka v Morkovicích má podle inspekce šest bezpečnostních rizik

MORKOVICE – Šest bezpečnostních rizik má podle bezpečnostní inspekce křižovatka silnic II/428 a III/43346 v Morkovicích-Slížanech na Kroměřížsku. V místě se stávají dopravní nehody, uvedlo Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Rizika vyplynula z bezpečnostní inspekce. Silničáři je nechávají dělat kvůli tomu, že pomáhají při úpravách silnic. Dvě rizika morkovické křižovatky jsou s vysokým stupněm nebezpečí, tři se středním a jedno s nízkým stupněm nebezpečí. Dopravní odborníci Marcela Vaverková a Oldřich Čajka v posudku konstatovali, že hlavním problémem křižovatky je její velká rozlehlost. Hlavní směr, silnice II/428, vede ve směrovém oblouku. Vnitřní strana oblouku je lemovaná plnostěnným oplocením. Silnice III/43346 je připojená do obou směrů samostatnými větvemi oddělenými dělicím ostrovem se vzrostlým stromem. „Vyjíždění z vedlejší silnice na hlavní vpravo je v přímém směru s velmi tupým úhlem rozhledu na vozidla přijíždějící po hlavní silnici zleva, takže nelze vyloučit nedání přednosti v jízdě,“ uvedlo ředitelství silnic.

Vozidla odbočující z centra města vlevo na silnici třetí třídy jedou v přímém směru, ale kříží hlavní trasu, která je podle silničářů v nepřehledném směrovém oblouku, což může svádět k nedání přednosti jízdě vozidlům na hlavní trase. „Součástí každé bezpečnostní inspekce jsou návrhy opatření. Následuje zpracování studie a výběr variantního řešení. Poměrně snadno lze změnit nebo doplnit dopravní značení, které musí schválit silniční úřad. Návrhy na stavební úpravy křižovatky nebo silnice postupujeme projektantům a přihlíží se k nim při případné rekonstrukci rizikového úseku,“ řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

U křižovatky v Morkovicích inspektoři navrhují vyznačit křižovatku vodorovným a svislým dopravním značením tak, aby řidič dostatečně a v předstihu věděl, že má dát přednost v jízdě. Výhledově navrhují přebudovat křižovatku tak, aby se snížil počet kolizních bodů a zajistil rozhled ve všech směrech kolmým napojením vedlejší komunikace nebo okružní křižovatkou. „Dále je nutné odstranit či posunout betonové oplocení a eliminovat počet vjezdů ze sousedních pozemků do křižovatky, například souběžnou komunikací zajišťující příjezdy k rodinným domům a umožňující pohyb chodců v úseku, kde chybí chodník,“ uvedli autoři bezpečnostní inspekce.

Malý hodnotí inspekci jako přínos. „Takový nezávislý pohled odborníků zvenčí na problematické místo na silniční síti je pro nás velmi cenný a ukazuje nám možnosti dalšího zlepšování daného stavu. Výsledkem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení rizikovosti v dané lokalitě. Také v Morkovicích už jednáme o variantách dalšího postupu,“ řekl Malý.

Na morkovické křižovatce se za posledních pět let stalo několik nehod. V červnu se stala vážná nehoda, když se srazil autobus a nákladní automboil. Zranilo se sedm lidí.

Ředitelství dalo do bezpečnostních inspekcí a audity rizikových míst na silnicích za poslední dva roky asi 140 tisíc korun. Další peníze pak vynakládá na realizaci navržených opatření. V minulosti se uskutečnily bezpečnostní inspekce například na křižovatkách ve Starém Městě a Holešově, na průtahu Nezdenicemi nebo u nájezdu na dálnici v Hulíně.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x