Rožnov získal na dotacích za pět let téměř čtvrt miliardy

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Přijaté dotace ve výši 99 milionů korun, schválené projekty ve výši 56 milionů pro akce realizované v letošním roce a dalších 64 milionů na cestě. K tomu také další ušetřené náklady za administraci projektů ve výši dalších šesti milionů, celkem až 226 milionů korun v dotačních programech. Taková je bilance města Rožnov v dotačních projektech za období 2014 – 2019, sdělil serveru Zlin.cz mluvčí rožnovské radnice Marek Havran.

Odbor strategického rozvoje a projektů MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v uplynulých pěti letech realizoval (administroval) desítky projektů, které pomáhaly na mnoha místech a při mnoha příležitostech. „Mezi nejúspěšnější se řadí například lávka přes řeku Bečvu (získaná dotace sedm milionů korun), cyklopodjezd u hotelu Eroplán – tři miliony), Psí útulek Rožnovsko (přes čtyři miliony), hřiště Pod Skalkou (bezmála šest milionů), zateplení krytého bazénu (přes šest milionů), Rekonstrukce ulice Palackého v RpR (dotace 11 milionů), velkou dotaci se podařilo získat třeba i na projekt Sociální bydlení v Rožnově p. R. (2,5 milionu),“ připomněl některé úspěšné realizace posledních let místostarosta Rožnova Jan Kučera, který má v gesci Odbor strategického rozvoje a projektů.

Největší částku, kterou se podařilo v posledním období získat, je na právě probíhající projekt modernizace škol. „Z Integrovaného operačního programu jsme získali 32 milionovou dotace na projekt Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově,“ doplnil Michal Laktiš, vedoucí Odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ Rožnov.

Všechny předchozí částky však podle všeho překoná Kulturní centrum, které je ve fázi příprav a žádost o dotaci je prozatím v hodnocení. „Finanční prostředky na Kulturní centrum ve výši dotace jsou za bezmála 53 milionů korun, což je rekordní částka,“ připomněl místostarosta Jan Kučera.

Souhrnná částka 226 milionů se skládá z několika částí. Tou největší je 99 milionů – již přijaté dotace. Druhou částí je 56 milionů, které jsou schváleny a budou inkasovány za projekty realizované v letošním roce. Poslední částí je 64 milionů, které jsou očekávány v rozjetých projektech a u kterých aktuálně probíhá hodnocení žádostí o dotaci. „K tomu je třeba také přičíst ušetřené náklady za zpracování a administraci projektů, za zpracování studií proveditelnosti a monitorovací zprávy v udržitelnosti projektů, které by v případě zadání externě stály dalších šest milionů. Celkově tedy hovoříme za posledních pět let v součtu zmiňovaných o částce až 226 milionů,“ dodal Michal Laktiš.

„Všem kolegům, kteří se pomohli napsat žádost o dotaci, ale také projekty připravit a úspěšně realizovat, za vedení města děkuji. Jsou to stovky a tisíce hodin práce, které pomohly udělat naše město zase o kus lepší,“ netajil spokojenost místostarosta Kučera.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x