Bezpečnostní inspekce pomáhají při úpravách silniční sítě

ZLÍNSKÝ KRAJ – Přibližně 140 tisíc korun vynaložilo za poslední dva roky Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) na takzvané bezpečnostní inspekce rizikových míst na silnicích a bezpečnostní audity projektové dokumentace při rekonstrukcích silniční sítě. Poslední inspekční posudek se týkal problematické křižovatky v Morkovicích-Slížanech, informovala server Zlin.cz mluvčí zlínského hejtmanství Adéla Kousalová.

Výsledky bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/428 a III/43346 v Morkovicích-Slížanech obdrželi pracovníci Ředitelství silnic Zlínského kraje. Správce krajských silnic objednal zpracování tohoto specializovaného posudku za účelem identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohou zhoršovat následky dopravních nehod nebo přispívat k jejich vzniku.

„Jde o křižovatku, na které došlo v nedávné době k závažným dopravním nehodám. Cílem bezpečnostní inspekce je navrhnout opatření vedoucí k odstranění či zmírnění identifikovaných nedostatků a rizikových faktorů,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Za posledních přibližně pět let se v posuzované křižovatce staly tři dopravní nehody se čtyřmi lehkými zraněními osob. Shodou okolností v době zpracování objednané bezpečnostní inspekce došlo na této křižovatce 25. června 2019 k další vážné dopravní nehodě. Linkový autobus, jedoucí po hlavní silnici, se srazil s nákladním automobilem, jehož řidič pravděpodobně nedal přednost protijedoucímu vozidlu při odbočování vlevo. Celkem bylo zraněno sedm lidí, z toho řidič autobusu vážně.

„Pokud na krajské silniční síti zaznamenáme místo s častějším vznikem dopravních nehod, bývá to důvodem, že se snažíme zjistit, jestli k nim nepřispívá nějakým způsobem i stav a parametry komunikace, její šířkové uspořádání, směrové a výškové vedení, rozhledové poměry, dopravní značení,“ vysvětlil ředitel ŘSZK Bronislav Malý. V posledních dvou letech tak ŘSZK zadávalo bezpečnostní inspekce na křižovatky ve Starém Městě a Holešově, na průtah v Nezdenicích, nájezd na dálnici v Hulíně, na úseky silnic Březůvky–Ludkovice a Hrobice–Velíková. Kromě toho byl pořízen i bezpečnostní audit projektové dokumentace stavby okružní křižovatky v Holešově a okružní křižovatky Albertova v Kroměříži. „Na bezpečnostní inspekce a audity jsme od roku 2018 vynaložili asi 140 tisíc korun,“ upřesnil Bronislav Malý.

Dopravní odborníci Marcela Vaverková a Oldřich Čajka ve zpracovaném posudku konstatovali, že křižovatka v Morkovicích má v současné podobě šest bezpečnostních rizik, z toho dvě rizika jsou s vysokým stupněm nebezpečí, tři se středním a jedno s nízkým stupněm nebezpečí. Hlavním problémem této křižovatky je skutečnost, že je velmi rozlehlá. Hlavní směr, silnice II/428, je veden ve směrovém oblouku. Vnitřní strana oblouku je lemovaná plnostěnným oplocením. Silnice III/43346 je připojena do obou směrů samostatnými větvemi, oddělenými dělicím ostrovem se vzrostlým stromem. Vyjíždění z vedlejší silnice na hlavní silnici II/428 vpravo je v přímém směru s velmi tupým úhlem rozhledu na vozidla přijíždějící po hlavní silnice zleva, takže nelze vyloučit nedání přednosti v jízdě. Vozidla odbočující z centra města vlevo na silnici III/43346 jedou v přímém směru, ale kříží hlavní trasu, která je v nepřehledném směrovém oblouku, což může rovněž svádět k nedání přednosti v jízdě vozidlům na hlavní trase.

„Součástí každé bezpečnostní inspekce jsou návrhy opatření. Následuje zpracování studie a výběr variantního řešení. Poměrně snadno lze změnit nebo doplnit dopravní značení, které musí schválit silniční úřad. Návrhy na stavební úpravy křižovatky nebo silnice postupujeme projektantům a přihlíží se k nim při případné rekonstrukci rizikového úseku,“ řekl ředitel ŘSZK.

U posledního případu v Morkovicích dopravní inspektoři navrhují vyznačit křižovatku vodorovným a svislým dopravním značením tak, aby byl řidič dostatečně a v předstihu informován o přednosti v jízdě. Výhledově navrhují přebudovat křižovatku tak, aby byl snížen počet kolizních bodů a zajištěn rozhled ve všech směrech kolmým napojením vedlejší komunikace nebo okružní křižovatkou. „Dále je nutné odstranit či posunout betonové oplocení a eliminovat počet vjezdů ze sousedních pozemků do křižovatky, například souběžnou komunikací zajišťující příjezdy k rodinným domům a umožňující pohyb chodců v úseku, kde chybí chodník,“ uvedli autoři bezpečnostní inspekce.

„Takový nezávislý pohled odborníků zvenčí na problematické místo na silniční síti je pro nás velmi cenný a ukazuje nám možnosti dalšího zlepšování daného stavu. Výsledkem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení rizikovosti v dané lokalitě. Také v Morkovicích již jednáme o variantách dalšího postupu,“ dodal Bronislav Malý.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x