Ve Valašském Meziříčí je nové kontaktní centrum pro drogově závislé

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Kontaktní centrum, jehož součástí je i poradna pro závislosti, bylo ve Valašském Meziříčí slavnostně otevřeno v pátek 9. srpna. Provozovatelem centra je vsetínský spolek Agarta, který v meziříčských ulicích působí již od roku 2007. Až doposud šlo ale jen o terénní práce, své zázemí tu má spolek vůbec poprvé, sdělil serveru Zlin.cz mluvčí meziříčské radnice Lukáš Martinek.

Náměstí 84/17. To je adresa Kontaktního centra Agarta ve Valašském Meziříčí. Vchod je z ulice Vsetínská, což klientům zaručuje větší diskrétnost. Centrum je dvoupodlažní. V horním patře sídlí poradna, pod ní pak kontaktní centrum.

„Poradna je určena lidem, kteří svou závislost chtějí řešit. Může jít o osoby po návratu z trestu nebo z léčby, kteří tu mohou absolvovat doléčovací terapie. Poskytujeme i rodinnou terapii pro rodiny, kde je některý z členů postižen závislostí,“ uvedl Jan Dostál, terénní pracovník Agarty. Adiktologická poradna přitom není určena jen lidem závislým na drogách, ale také alkoholikům nebo gamblerům.

„V nízkoprahovém centru v přízemí se budou scházet hlavně aktivní uživatelé drog. Vzhledem k tomu, že jsme nízkoprahové zařízení, mohou sem přijít i lidé pod vlivem. Musí samozřejmě dodržovat základní pravidla našeho centra,“ vysvětlil Dostál.

„Výhodou je, že s těmito dvěma skupinami pracujeme odděleně. Není vhodné, aby člověk v léčbě nebo těsně po ní potkával osoby pod vlivem. Může to aktivovat různé spouštěče, které by klidně mohly být i důvodem k návratu do závislosti,“ sdělil adiktolog centra Jiří Habarta.

Podle Habarty se do závislosti dostávají jen zřídka lidé, kteří mají naplněné a kvalitní vztahy. „Málo se hovoří o tom, že velká většina uživatelů má nenalezenou psychiatrickou diagnózu. Drogami či alkoholem se tak jen snaží potlačit své děsy. V podstatě amatérsky zaléčují svou nemoc,“ upozornil adiktolog.

„Otevření kontaktního centra vítám. Nejde o žádnou podporu narkomanů. Podle mých informací stojí například léčba žloutenky typu C zhruba tři sta tisíc korun. Tuto nemoc mohou přitom závislí dostat i několikrát za rok. V káčku narkomani dostanou čistou stříkačku, čímž se rizika vzniku této choroby zcela eliminují. Stejně důležitá jako prevence infekčních onemocnění je pro mě podaná ruka lidem, kteří si ničí život návykovou látkou. Často je to dáno nějakou nemocí nebo prázdnotou v životě, a i v tomto může být Agarta nápomocná,“ řekla místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Centrum je v provozu už od 1. července a jeho vznik podpořil Evropský sociální fond z operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a patologickým hráčstvím a předcházení vážným či trvalým zdravotním nebo sociálním poškozením.

Terénních služeb Agarty ve Valašském Meziříčí v loňském roce opakovaně využívalo 91 klientů. Šlo především o rizikové uživatele pervitinu, kteří ve většině případů užívají drogu nitrožilně. V roce 2018 terénní pracovníci vyměnili 11 830 kusů injekčních stříkaček. Za zmínku stojí i 1 200 kusů vydaných želatinových kapslí, které slouží pro ústní aplikaci pervitinu. Ta je pro organismus šetrnější než nitrožilní aplikace nebo aplikace drogy nosem.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x