Otevřený dopis senátora Valenty hejtmanovi Čunkovi

ZLÍNSKÝ KRAJ – Senátor Ivo Valenta poslal otevřený dopis hejtmanovi Zlínského kraje Jiřímu Čunkovi. Vyjadřuje se v něm k Čunkovu předešlému otevřenému dopisu ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové, ve kterém Čunek zmínil i Valentu. Dopis serveru Zlin.cz poskytla Magda Pekařová, mluvčí společnosti Synot, kterou Valenta vlastní.

Vážený pane hejtmane, 

na webových stránkách Zlínského kraje jsem si přečetl Váš otevřený dopis, ve kterém reagujete na dopis ministryně práce a sociálních věcí, Jany Maláčové. Ta se jeho prostřednictvím chtěla dozvědět více informací o plánech Rady Zlínského kraje ve věci poskytování sociálních služeb. 

Vlastně mne ani nepřekvapuje, že namísto toho, abyste paní ministryni seriózně odpověděl, nemístně ji poučujete a současně se uchylujete k osobnímu útoku proti mé osobě. A to jen proto, že jsem Vám před několika týdny zaslal otevřený dopis, ve kterém jsem chtěl poukázat na možné dopady rozhodnutí vedení kraje ve věci zamýšlené reorganizace (privatizace) domovů pro seniory, kterými by mohlo být například pozastavení přijímání klientů do některých krajem zřizovaných domovů, případně úplná likvidace velehradského Vincentina. 

Je zřejmě Vaším stylem, že namísto toho, abyste na můj dopis věcně odpověděl a případné pochybnosti vyvrátil, pouze jste se zbaběle a uboze v dopise pro paní ministryni uchýlil k sérii trapných urážek mé osoby, které nemají s danou problematikou nic společného. Zřejmě se snažíte odvrátit pozornost od vlastních pochybení. Z Vašeho chování je totiž zřejmé, že Vám docházejí argumenty a Váš vztek spolu s emocemi vrchovatě překonává lidskou i politickou racionalitu. Proto se, jak je Vaším zvykem, snažíte odpovědnost za Vaše nezdary a excesy svést na ostatní. 

Tato hysterie však, pane hejtmane, není na místě. Nejen já, ale ani další kolegové v krajském zastupitelstvu, tím spíše paní ministryně, potažmo široká veřejnost, tak netuší, co vlastně kraj skutečně zamýšlí s domovy pro seniory, na čí popud se jich chce zbavit, a kterým neziskovým organizacím či firmám chce tyto domovy předat, když je starostové dotčených obcí odmítají (viz např. dopis starostů Uherského Brodu, Nezdenic, Bojkovic, Nivnice, Dolního Němčí a Luhačovic). Vzhledem k Vaší podrážděné a hysterické reakci namísto relevantní odpovědi jsou na místě obavy, že jsme spolu s paní ministryní šlápli do pověstného vosího hnízda a Vy se snažíte získat čas k tomu, abyste si promyslel strategii, jak ze šlamastiky ven, ve stylu „já nic, já muzikant“, případně pod tlakem zapřel Vaše původní záměry. 

Za tři roky mého působení v krajském zastupitelstvu jsem si již zvykl na to, že pro Vás je seriózní debata se zastupiteli i odbornou veřejností něco nepředstavitelného. Každý, kdo si dovolí nebýt Vaším přitakávačem a odváží se Vás kritizovat, je pouze otravným hmyzem. 

Snažíte se autoritativně dělat „revoluce“ v oblastech, které doposud fungovaly bez větších problémů a nepotřebovaly rozprášit od základů (např. veřejná linková doprava či Krajská nemocnice T. Bati). Neměl byste však dělat opak? Tedy postupně odstraňovat nedostatky a rozumným řízením tyto oblasti zlepšovat? Zřejmě by to na Vás ale bylo příliš složité.

Chápu proto, že když už se někdo vzepře Vašim plánům, volíte vždy pouze urážky a ukazujete své nabubřelé ego – případně arogantně poučujete všechny kolem. Jenže Vy sám jste toho pro Zlínský kraj za tři roky svého vládnutí mnoho neudělal. Za takového hejtmana se upřímně stydím a doufám, že příští rok ve volbách nebudu ve svém názoru osamocen. 

Ale zpět k Vašemu dopisu. Dobře víte, že to nejsem já, kdo šíří poplašnou zprávu a děsí seniory. Byla to rada Zlínského kraje, které přijala usnesení, z něhož jednoznačně vyplývá, že kraj chce předat domovy pro seniory jiným poskytovatelům. V dopisu paní ministryni píšete, že tím reagujete na zájem některých obcí a neziskových organizací převzít některé sociální služby. Bylo by tedy korektní sdělit, které konkrétní obce a které neziskové organizace žádají o jaké sociální služby. Kdo takovou objednávku učinil, kdo “tlačí” Zlínský kraj k privatizaci domovů pro seniory? V čí zájem nebo prospěch zahájila Rada Zlínského kraje proces, na jehož konci má být předání těchto domovů mimo vliv a kontrolu hejtmanství? Kdo konkrétně tedy chce získat do svých rukou peněžní toky v řádu stovek milionů korun ročně? Můžeme snad podobnou „objednávku“ očekávat také v jiných oblastech, spadajících do portfolia řízení Zlínského kraje? 

Píšete, že nemám obavy o seniory a narážíte v této souvislosti na část podnikatelských aktivit skupiny SYNOT. Chci se Vás zeptat, co Vy osobně jste v našem kraji udělal pro seniory? Jak Vy osobně jste se zasadil o to, aby se seniorům žilo lépe? Já jsem na rozdíl od Vás podpořil tisíce žádostí, které jsme obdrželi od mnoha desítek seniorských organizací. Za posledních 20 let jsem donátorsky pomohl neziskovým organizacím kraje stovkami milionů korun. Seniorům jsem navíc pomáhal dávno před tím, než jsem se rozhodl vstoupit do politiky. Pomáhal jsem jim ze svých vlastních peněz, nikoliv z veřejných rozpočtů a nechlubil jsem se tak cizím peřím, jak to často slýchám u Vás. Navíc jsem se na rozdíl od Vás vzdal veškerých svých politických příjmů ve prospěch studentů. Ve Vašem případě jsem však řádné a smysluplné výsledky Vašeho působení ve veřejném sektoru jaksi (jistě jen nedopatřením) nezaznamenal. 

Narážíte na mé podnikání v legálním, loterním průmyslu. Proč ale sám neřeknete, že také “Váš” Vsetín spoluorganizuje hazard ve městě? Proč tajíte, že prostřednictvím městské vyhlášky, na jejímž znění jste se Vy osobně angažoval, provozuje hazard ve Vsetíně monopolně jedna jediná společnost, navíc v objektu, který je vlastněn městem? To Vám nevadí, že v tomto objektu mimo jiné vystupuje také místní divadlo? Město Vsetín tedy kromě daňových příjmů z hazardu inkasuje také jistě tučné nájemné a je tak štědře interesováno na provozování hazardu ve městě. A kdyby alespoň rozumně investovalo. Namísto toho zde ale vznikají další Vaše nepovedené pomníky, např. v podobě prosazované spalovny či předraženého parkoviště nákupní galerie. 

Takové pokusy odvést pozornost k “loteriím” v okamžiku, kdy někomu teče do bot a došly mu i ty poslední argumenty, nejsou u českých politiků ničím novým. Fakt, že se k tomu snížíte i Vy, svědčí pouze o tom, že se Vám zkrátka nedaří a nechcete, aby to veřejnost zjistila – a tak hledáte viníky svého neúspěchu. 

Píšete, že jsem nevyužil možnosti zjistit “pravdu”. Nedodal jste ale, že jste mi to neumožnil. Jako krajský zastupitel mám totiž k dispozici všechny oficiální dokumenty krajské rady a tedy i popis a zdůvodnění schválených kroků. Proto jsem se na ty zbylé dotázal svým dopisem, který jsem Vám odeslal a Vy jste se na něj neobtěžoval odpovědět. 

Uvádíte, že chcete šetřit čas krajských zastupitelů. To však pokládám pouze za další blamáž. Vy prostě dlouhodobě pohrdáte zastupitelstvem, jakožto nejvyšším orgánem kraje, a vždy jej chcete postavit až před hotovou věc. 

Ministryni práce a sociálních věcí píšete, že jí pošlete podrobný výčet Vámi zamýšlených kroků v sociální oblasti. Proč jste s ním neseznámil již dříve krajské zastupitelstvo? Copak nemá právo jej znát? Dovolím si proto zdůraznit, že očekávám, že se k tématu vyjádříte také právě na zasedání krajského zastupitelstva, které se uskuteční dne 9. 9. 2019. 

Současně požaduji, abyste jak můj původní, tak i tento dopis, zveřejnil na krajských webových stránkách na stejně viditelném místě, jako jste zveřejnil dopis svůj a paní ministryně Maláčové. Předpokládám totiž, že se stále ještě jedná o portál Zlínského kraje, nikoliv propagační stránky Vaší osoby, kterým Vy osobně děláte stoprocentní cenzuru, a jejichž cílem je pouze slepě papouškovat Vaše názory a postoje. 

Stejně, jako Vy, také já pokládám svůj dopis za otevřený a velmi rád jej zasílám na vědomí jak kolegům, krajským zastupitelům, tak samozřejmě paní ministryni Maláčové.

Vám, pane hejtmane, doporučuji, abyste odstoupil ze své funkce dříve, než způsobíte další škody občanům Zlínského kraje. 

S pozdravem 

Ivo Valenta

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x