DOPRAVNÍ INFO: Přehled dopravních omezení

ZLÍNSKÝ KRAJ – Chystáte se ještě na dovolenou? Dejte pozor na cestách! Přinášíme vám přehled aktuálních uzavírek.

ZLÍNSKO

Do konce října bude uzavřena ulice Potěhníkova ve Zlíně Malenovicích, objížďka je vedena po ulici J. Staši.

Kavadlový provoz bude komplikovat dopravu do 16. září na silnici III/49026 na ulici Hradská ve Zlíně z důvodu opravy mostu.

Úplná uzavírka pozemní komunikace ul. Díly VI ve Zlíně včetně přilehlých komunikací pro pěší z důvodu rekonstrukce bude trvat do 30. listopadu. Objízdná trasa je vedena po silnici I/49 tř. T. Bati, ul. Osvoboditelů, ul. Štefánikova, silnici III/49016 ul. Gahurova.

Až do 30. října bude z důvodu rekonstrukce tepelných rozvodů uzavřena místní komunikace mezi křižovatkami ulic Obeciny XII a Obeciny XIII ve Zlíně.

Práce na rekonstrukci vodovodních přípojek probíhají v ulici 2. května ve Zlíně, překážka na silnici může řidiče zbrzdit až do 15. září. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.

Stavební práce do konce prázdnin uzavřou Fügnerovo nábřeží ve Zlíně, část obce Kúty, a Tyršovo nábřeží, část obce Čepkov. V místech se realizuje Cyklostezka Zlín – ul. Výletní a Tyršovo nábřeží.

Do 20. října bude probíhat úplná uzavírka komunikace Zlín – Mladcová  z důvodu stavby mostu ; vozidla nad 3,5 t pojedou z Louk z ul. Chaloupky po zjednosměrněné pozemní komunikaci ke skládce Suchý důl a odtud přes Zbožensko, ul. Stráně, sil. III/49016, ul. Návesní, Mladcovská; vozidla do 3,5 t pojedou ve směru na skládku Suchý důl po sil. III/49016 ul. Mladcovská, Návesní, ul. Stráně dále na Zbožensko a po stejné trase zpět od skládky Suchý důl.

Náměstí Práce ve Zlíně, komunikace mezi Velkým kinem a Hotelem Moskva bude uzavřena kvůli prácím na inženýrských sítích do 30. září.

Do 31. srpna bude veden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem z důvodu provádění stavebních prací na komunikaci I/69 a I/49 ve Vizovicích.

V Otrokovicích platí úplná dopravní uzavírka mostu nad železnicí v ulici Nadjezd v úseku od okružní křižovatky po ul. Přístavní a dále pak na komunikacích v okolí stavby. Objízdná trasa je rozdělena na dvě, a to pro vozidla do 20 t a nad 20 t. Objízdná trasa do 20 t je vedena po silnicích č. I/55, III/36745 a III/36746 (tř. Tomáše Bati), tj. kolem Štěrkoviště. Objízdná trasa pro vozidla nad 20 t je vedena po dálničním přivaděči a po dálnici D55, po silnicích č. I/49 (ul. Zlínská), III/36746 (ul. Objízdná) a III/36746 (tř. Tomáše Bati). Rekonstrukce mostu a jeho uzavírka by měly trvat do podzimu.

Výstavba jihovýchodní části obchvatu dálnice D55 s sebou přináší celou řadu dopravních omezení, na které musejí být nejen obyvatelé Otrokovic připraveni.

Na úplnou uzavírku 2 větví křižovatky (silnice III/4973, III/4975) Otrokovice-Kvítkovice, směr Pohořelice a Napajedla, se připravte od 15. dubna do 15. října. Objízdná trasa je vedena z Otrokovic po I/55 do Napajedel a po silnicích III/4974, III/4975, III/4976 a III/49724. Důvodem je stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic. 

Do konce roku bude na silnici i III/4975 mezi Komárovem a Napajedly (Topolnou) provedena přestavba mostu.

V obci Držková platí omezení pro silnici II/437, krátkodobé nepravidelné uzavírky provozu až do konce tohoto roku.

Silnice III/4932 v obci Lipová bude do 31. října z důvodu realizace vysoce rizikových pyrotechnických činností střídavě uzavřena.

Ve Vizovicích budou probíhat stavební práce na ulici Ševcovská, uzavírka provozu na silnici I/69 a I/49 do 31. srpna.

Ve Valašských Kloboukách, na silnici I/57, bude provoz řízen kyvadlově do konce srpna.

VSETÍNSKO

Vsetín – silnice III/05736 (ulice Generála Klapálka), práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, v rozsahu jednoho jízdního pruhu (pravý jízdní pruh ve směru ze Vsetína) v úseku od křižovatky se silnicí č. III/05737 po křižovatku s místní komunikací ul. Ruská, k.ú. Vsetín, uzavřeno ve směru do centra. Jednosměrný provoz ve směru ze Vsetína bude veden po volné části vozovky silnice č. III/05736, do 30. září.

Silnice I/57 v obci Vsetín, bude zde probíhat oprava mostu do 15. září

Rekonstrukce se dočkala rovněž silnice II/487 v Novém Hrozenkově, v jejím důsledku počítejte od 18. března do 31. srpna s částečnou uzavírkou. To znamená střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízený světelnou signalizací ve dvou místech a jedno pracovní místo s přechodným dopravním značením.

Silnice I/57 v obci Leskovec – Valašská Polanka – bude zde probíhat oprava povrchu vozovky a provoz povede kyvadlově do 15. září.

Valašské Meziříčí, ulice M. Alše, část obce Na příkopě – část obce Nádraží, od 20. května do 31. srpna 2019 stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.

Valašské Meziříčí: Z důvodu provádění stavebních prací bude do 30. listopadu uzavřen most  ev. č. 01873. Objížďka – bez rozlišení, objížďka I/35, I/57, III/01873, MK Šafaříkova VM: silnice I/35 – silnice III/01873, Valašské Meziříčí, okr. Vsetín, přes: (ulice Rožnovská), silnice I/57 (ulice Vsetínská), ulice Šafaříkova, Objízdná trasa bude vedena po silnici I/35, silnici I/57, dále po místní komunikaci ul. Šafaříkova s napojením na silnici III/01873.,

Stavební práce  budou probíhat do konce října  ve Valašském Meziříčí, místní část Podlesí, Nad Rybníkem.

Silnice III/05730, část obce Na Říce, Valašská Bystřice, okr. Vsetín – 22. března – 15. září 2019 stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/05730 v uzlovém úseku Tísňavy v km 2,393-3,079 v k. ú. Valašská Bystřice.

Ve Střítěži nad Bečvou bude částečně uzavřena – jednosměrný provoz do 31. října 2019 silnice III/4868 v rámci zajištění stavební činnosti akce „Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou. O25. května bude platit úplná uzavírka silnice III/4868 kvůli rekonstrukci mostu.

V obci Kunovice budou do konce listopadu probíhat práce na inženýrských sítích na silnici II/439, vozovka bude zúžena na jeden pruh.

Do 1. září budou na silnici III/03562, Lhotka nad Bečvou, dopravu komplikovat práce na silnici. Částečná uzavírka v rámci výstavby chodníku podél silnice III/03562.

Dopravní omezení na silnici I/49 v obci Prlov platí do konce listopadu.

Práce na inženýrských sítích budou probíhat do konce srpna v obci Loučka, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice II/150, v rámci akce „VODOVOD LOUČKA-VÝMĚNA VODOVODNÍCH ŘADŮ.

Do konce prázdnin bude v katastru obce Vlachova Lhota uzavřena silnice III/4942, objízdná trasa vede přes Valašské Klobouka, Lipinu a Vlachovice.

KROMĚŘÍŽSKO

Silnice III/49010 v Holešově bude do 31. srpna uzavřena pro těžká nákladní vozidla v jednom pruhu.

Zúžená vozovka na jeden jízdní pruh bude v obci Šelešovice do 1. srpna.

Chvalčov – Tesák – křiž. s MK Rajnochovice, 9,3 km, od 1. dubna do 15. září 2019, silnice II/437, částečná uzavírka ≤ 7,5 t včetně BUS. Důvodem je rekonstrukce silnice. Na trase budou 3 úseky se střídavým provozem v 1 jízdním pruhu, řízeno světelnou signalizací. Chvalčov – Tesák – křižovatka s MK Rajnochovice, od 1. dubna do 31. srpna 2019, silnice II/437, úplná uzavírka > 7,5 t mimo BUS. Objízdná trasa je vedena přes obce Držková, Lukov, Fryšták, Holešov, Bystřice p. Hostýnem. Důvodem je rekonstrukce silnice.

Do 15. září budou v katastru obce Bystřice pod Hostýnem probíhat stavební práce, uzavírka silnice II/150; objížďka – bez rozlišení: II/150 – III/43729 (ulice Meziříčská) – II/437 (Pod Platany) – ulice Sušilova, Lipnická.

Bystřici pod Hostýnem, část obce U cihelny budou do 15. září probíhat stavební práce na silnici II/438, provoz je veden jedním pruhem.

Tučapy, propustek, od 1. dubna do 28. srpna 2019, silnice III/49010, částečná uzavírka ≤ 12 t včetně IZS a BUS. Objízdná trasa je vedena po mostním provizoriu v blízkosti stavby. Důvodem je přestavba propustku na most. Střídavý provoz po provizorní objízdné komunikaci je řízen světelnou signalizací. Pro vozidla > 12 t mimo IZS a BUS platí v místě úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Prusinovice, Pacetluky, Roštění, Rymice, Holešov.

Silnice II/438 v obci Vítonice – do 15. září zde bude kyvadlový provoz jedním pruhem, kvůli stavebním pracím.

Silnice II/438, v katastru obce Mrlínek, bude veden provoz jedním jízdním pruhem, II/438, místní komunikace na poz. parc. 1509/5, 1724/1, 1430/9, k.ú. Mrlínek, práce budou probíhat 15. září.

Uzavírka silnice III/43826 do konce listopadu  v průjezdním úseku obce Ludslavice; objížďka – bez rozlišení: přes: Zahnašovice, silnice II/438 (Ludslavice).

Oprava kanalizace bude probíhat do 31. října na ulici Horní, silnice III/36741 v obci  Kvasice . Trasa objížďky: ul. Mírová, Krajina, Dolní ; Objížďka – bez rozlišení: silnice III/36740 (ulice Dolní) – silnice III/36741, Kvasice, okr. Kroměříž, přes: ulice Mírová, silnice III/36740 (ulice Bělovská), ulice Mírová.

Silnice III/43342 v obci Strabenice, v katastru obce Litenčice bude do konce srpna zúžená vozovka na jeden jízdní pruh kvůli opravě mostu ev. č. 43342-1.

V obci Loukov uzavřena silnice II/150 do 15. listopadu, objízdná trasa je značena.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Uherské Hradiště – rekonstrukce nevyhovující silniční komunikace v úseku od křižovatky u Mateřské školy Na Rybníku až po křížení ulice 28. října s ulicí Sportovní. Stavební práce si vyžádají určitá omezení, ale přístup k okolním nemovitostem pro jejich vlastníky a provozovatele bude zajištěn.

Uherském Hradišti – Mařaticích ulice 28. října bude do konce srpna uzavřena probíhat rekonstrukce komunikace, v jejímž důsledku bude vozovka uzavřena v obou směrech.

Začátkem dubna došlo i na opravu mostu přes Jalubský potok za Huštěnovicemi na komunikaci I/55. Oprava zahrnuje výměnu mostního svršku a ložisek, položení nové železobetonové římsy, mostního zábradlí, úpravu koryta vodního toku a vyčištění kamenné dlažby. V místě částečná uzavírka mostu, práce potrvají do 15. září letošního roku.

Uherském Brodě komplikuje dopravu uzavírka ulice Komenského, probíhají zde práce na opravě kanalizace. Omezení potrvá do 15. října.

V obci Vésky budou do 15. září probíhat práce na údržbě mostu – zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, standartní pracovní místo v místě mostu ev. č. 50-037, zúžení vozovky v pracovním úseku, uzavřen jeden jízdní pruh, průjezdní šířka min. 3 m, úprava provozu dopravním značením.

Silnice I/50 v obci Zlechov, práce na údržbě mostu, zúžená vozovka do 15. září.

V obci Strání bude do 30. listopadu zúžená vozovka kvůli opravě mostu. Zúžení vozovky v pracovním úseku, uzavřen levý jízdní pruh, následně celková uzavírka s objížďkou po jednosměrném provizoriu.

Do konce listopadu bude uzavřena silnice I/50, v katastru obce Popovice, budou zde probíhat práce na údržbě mostu, odbočovací pruh bude uzavřen.

Do konce září bude probíhat oprava povrchu vozovky v úseku cca 4 km silnice I/50 v katastru obce Bánov.

Ulice Nádražní bude uzavřena do 15. září v Uherském Ostrohu.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x