Hygienici opět kontrolovali dětské tábory, nejvíce prohřešků odhalili ve stravování

ZLÍNSKÝ KRAJ - Během celých letních prázdnin kontrolují hygienici dětské tábory a jiné podobné akce pro děti, které se konají na území Zlínského kraje. Zatím odhalili celkem 21 různých nedostatků, nejčastěji se týkaly stravování, serveru Zlin.cz to za Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně uvedla  Ivana Lukašíková.

V období od 28. června do 15. srpna provedla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně celkem 92 kontrol, které se zabývaly zajištěním dětské rekreace. Navíc byly provedeny čtyři kontroly provozoven stravovacích služeb, do kterých děti na stravování dochází. Dosud udělili hygienici dvě sankce, a to v celkové výši 2 500 korun. Na místě pak udělili 13 domluv.

„Dosud jsme během kontrol odhalili 21 nedostatků. V osmi případech se jednalo o závady ve stravování dětí (nesprávné skladování potravin a mytí nádobí), ve čtyřech případech šlo o závady ve zdravotnické dokumentaci dětí, čtyři závady se týkaly ubytování dětí (neprůchodnost mezi lůžky), třikrát jsme řešili problém v zajištění podmínek pro osobní hygienu (nevyhovující voda k mytí, nedostatek výtoků vody k osobní hygieně), v jednomm případě šlo o závadu ve zdravotním zabezpečení akce (nedostatek lůžek na izolaci) a jedna akce nebyla ohlášena,“ upřesnila Lukašíková. Dodala, že v období od 15. července do 15. srpna byla epidemiologická situace na táborech klidná.

K 15. srpnu evidovali hygienici na území Zlínského kraje 151 zotavovacích akcí, kde probíhá 219 běhů a je rekreováno 11 320 dětí. Za zotavovací akci je považován organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než pět dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Ke stejnému datu evidují krajští hygienici také 21 jiných podobných akcí pro děti, kde probíhá 38 běhů a je rekreováno 962 dětí. Jiná podobná akce pro děti je termín pro organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví výše uvedená definice zotavovací akce, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x