Nová protipovodňová opatření ochrání Kunovice před povodněmi

KUNOVICE - Povodí Moravy zahájí hlavní stavební práce na protipovodňové ochraně Kunovic. V tomto týdnu státní podnik předá staveniště zhotovitelským firmám, serveru Zlin.cz to řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Přípravné práce jsou již dávno v plném proudu. Celkem si protipovodňová ochrana města Kunovice vyžádá náklady ve výši 320 milionů korun. Doba výstavby protipovodňové ochrany bude činit 28 měsíců.

Zahajovaná výstavba protipovodňových opatření bude město chránit před vodou z Olšavy na úseku dlouhém 3,6 kilometru. V Kunovicích tak vyrostou nové betonové zídky a dojde k navýšení stávajících zdí v téměř pětikilometrovém úseku. Mimo zastavěnou část města budou rozlivům bránit zemní hráze v délce 1,3 kilometru. „Moderní protipovodňová opatření zajistí ochranu Kunovic na průtok dvacetileté s bezpečnostní rezervou na padesátiletou povodeň. Tento komplexní systém ochrání 1 400 obyvatel Kunovic na území pokrývajícím více než 190 hektarů. Od povodní v roce 1997 zažili občané Kunovic šest povodní, které ohrožovaly životy a ničily majetek. V chráněném území se nachází celkem 400 stavebních objektů. Odhadovaná hodnota majetku, který budou nová opatření chránit, je téměř 400 milionů korun,“ upřesnil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Hlavní stavební práce odstartují v průběhu září, nicméně přípravné práce již několik týdnů trvají. „Vybrané stavební firmy již provedly pasportizace asi 40 % nemovitostí, vyřídily nezbytnou administrativu kvůli části připravovaných dopravních omezení, na některých místech jsou připravené přeložky sítí. V průběhu září dojde k přípravě zařízení staveniště a pokračovat budou přípravné práce. Dojde k vytýčení inženýrských sítí a v případě kolize s připravovanou stavbou k jejich přeložkám,“ popsal investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Úvodní práce na levém břehu řeky se uskuteční v lokalitě mezi koupalištěm a ulicí Olšavní. Stavaři nejdříve připraví dočasné příjezdové komunikace a zahájí stavbu protipovodňové zdi. V ulici Potočná dojde k navýšení stávajících zdí. Výstavba protipovodňové ochrany se uskuteční i na pravém břehu, kde dojde k navýšení stávajících zdi v ulici Na Řádku.

Výstavba tak rozsáhlého protipovodňového systému se neobejde bez dílčích dopravních omezení. Součástí projektu je mimo jiné i stavba nového mostu přes Olšavu náhradou za stávající nevyhovující most. Plánovaná omezení se nebudou týkat hlavních dopravních tepen, ale především ulic podél řeky.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x