Chráněná zvířata napáchají každoročně ve Zlínském kraji škody za statisíce korun

ZLÍNSKÝ KRAJ - Náhradu škod způsobených medvědem hnědým a vydrou říční, tedy zvláště chráněnými živočichy, vyplatí poškozeným Krajský úřad Zlínského kraje. Serveru Zlin.cz to uvedl Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Medvěd způsobil v květnu škody na včelstvech a úlech dvěma včelařům ze Vsetínska, a to v celkové výši 12 440 korun. Vydra způsobila škody na rybách rybářům z Valašského Meziříčí ve výši 112 245 korun.

Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji zvláště chráněnými živočichy se proplácejí na základě zákona. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje.

„Většinou jde o škody způsobené vlkem, bobrem, vydrou, kormoránem či medvědem,“ přiblížila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margit Balaštíková. Například za celý loňský rok bylo takto proplaceno celkem 649 990 korun, z toho za škody způsobené vydrou 265 322 korun, bobrem 184 523 korun, medvědem 170 345 korun a vlkem 29 800 korun.

Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody společně se stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností. V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny. Pokud byla škoda způsobena na zvířatech, musí žadatel současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x