Radní schválili výběr dopravců, kteří dočasně zajistí autobusové spoje v kraji

ZLÍNSKÝ KRAJ - Výběr dopravců, kteří od prosince letošního roku zajistí dočasnou dopravní obslužnost Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou, schválili krajští radní. Vybraní dopravci pro všech šest oblastí kraje vzešli z jednacího řízení bez uveřejnění, serveru Zlin.cz to uvedl Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Kvůli tomu, že nám v dubnu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže při svém prvoinstančním rozhodnutí zrušil veřejnou zakázku na linkovou autobusovou dopravu vypsanou pro období dalších deseti let, museli jsme s ohledem na to, že máme povinnost zajistit od 15. prosince 2019 veřejnou autobusovou dopravu na svém území, tuto situaci řešit. Přistoupili jsme tedy k přímému oslovení dopravců, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Takto vybraní dopravci zajistí dopravní obslužnost kraje do doby, než bude úspěšně vysoutěžena klasická veřejná zakázka na delší časové období,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

K aktuální situaci Pavel Botek uvedl: „Proti dubnovému rozhodnutí ÚOHS jsme podali rozklad, kterému předseda ÚOHS vyhověl. Prvoinstanční rozhodnutí tedy bylo zrušeno a věc se vrátila k novému projednání. V něm se bude ÚOHS zabývat námitkami navrhovatele BusLine LK s.r.o., kterými se z důvodu procesní ekonomie ve svém předchozím rozhodnutí nezabýval. To může být otázkou dalších týdnů i měsíců.“

Vybraní dopravci – jednací řízení bez uveřejnění

  • Oblast Uherské Hradiště – ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s. (nabídková cena 37,52 Kč bez DPH / 1 km).
  • Oblast Kroměříž – KRODOS BUS a. s. (nabídková cena 38,90 Kč bez DPH / 1 km)
  • Oblast Zlín – ČSAD Vsetín a. s. (nabídková cena 36,90 Kč bez DPH / 1 km)
  • Oblast Valašské Klobouky – ARRIVA MORAVA a. s. (nabídková cena 36,70 Kč bez DPH / 1 km)
  • Oblast Vsetín – ČSAD Vsetín a. s. (nabídková cena 38,90 Kč bez DPH / 1 km)
  • Oblast Valašské Meziříčí – ČSAD Vsetín (nabídková cena 39,90 Kč bez DPH / 1 km)

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x