Služby sociální rehabilitace hodlá kraj podpořit částkou přes 100 milionů korun

ZLÍNSKÝ KRAJ - Dotační program na podporu a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji pro rok 2020 schválili krajští. Kraj v něm má pro příští rok připraveno více než 48 milionů korun pro poskytovatele vybraných terénních a ambulantních služeb, které jsou zaměřeny na podporu integrace osob se zdravotním postižením do běžného života. Program vychází z dvouletého projektu pro období let 2020-2021, v němž má kraj na podporu sociální rehabilitace vyčleněno více než 100 milionů korun, server Zlin.cz o tom informoval Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Služby sociální rehabilitace považujeme za velmi potřebné, a proto je chceme maximálně podporovat. Jsou to služby, které pomáhají osobám se zdravotním postižením řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Vedou je k samostatnosti a soběstačnosti a napomáhají jim tak ke vstupu, případně návratu na trh práce. Jejich součástí jsou i nácviky dovedností ke zvládání úkonů běžného života, díky nimž mohou tyto osoby žít v přirozeném prostředí. Týká se to především osob odcházejících z pobytových zařízení, ale i osob, které se osamostatňují,“ uvedla radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Podávání žádostí o dotaci pro rok 2020 bude možné přes webovou aplikaci KISSoS, a to od 24. září do 27. září včetně.

V rámci dvouletého projektu s názvem Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji má kraj na podporu sociální rehabilitace vyčleněno celkem 105,6 milionu korun, z čehož 95 % pokryje dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x