Kraj hledá způsob, jak zlepšit podmínky pro život zahraničních pracovníků a jejich rodin

ZLÍNSKÝ KRAJ – Jak více zatraktivnit region pro pracovníky ze zahraničí a jejich rodinné příslušníky – to bylo hlavní téma setkání představitelů Zlínského kraje, významných zaměstnavatelů, Krajské hospodářské komory, Univerzity Tomáše Bati a dalších odborníků ve zlínském Technologickém inovačním centru. Server Zlin.cz o tom informoval Zdeněk Dvořák ze zlínského hejtmanství.

Fórum bylo další reakcí na dlouhotrvající nedostatek zaměstnanců v kraji i přetrvávají pokles počtu jeho obyvatel.

„Trend je velmi nepříznivý. Máme zde nedostatek především dělnických profesí, řešením může být intenzívnější zaměstnávání cizinců, zejména kvalifikovaných. Práce pro ně tady je, důležité je však jim pomoci i s integrací do společnosti, což se týká také jejich rodin,“ konstatoval náměstek hejtmana Josef Zicha, který na setkání zastupoval Zlínský kraj.

V regionu nyní oficiálně pracuje přes devět tisíc cizinců. Nejvíce ve Zlíně, kde je jich registrováno cca dva a půl tisíce. Nejčastěji jde o dělníky z Ukrajiny a Moldávie, které nabírají zdejší firmy. Poptávka po těchto zaměstnancích je stále velmi vysoká, a to v mnoha profesích. Jejich rychlejším příchodům ale brání složitá legislativa. „Čekací doby jsou až několikaměsíční, musí se dokládat velké množství dokumentů, což platí jak pro zájemce o práci, tak pro firmy. Tahle praxe se musí změnit, a to je úkol především pro vládu. Nutná je totiž systémová změna a zjednodušení legislativy,“ upozornila během svého vystoupení Bohdana Konečná z Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. „Nejde přitom pouze o příchody dělníků. Například my bychom uvítali vysoce kvalifikované cizince pro realizaci vývojových a výzkumných projektů,“ upozornil Vladimír Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Situace na trhu práce se přitom bude v příštích letech pravděpodobně stále zhoršovat. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že v rámci České republiky se počet lidí v produktivním věku stále snižuje. „Ty nejvíce optimistické prognózy říkají, že v roce 2050 bude ve státě o milion pracujících lidí méně. Počet seniorů se naopak bude zvyšovat. K tomu všemu se ze Zlínského kraje více lidí vystěhovává, než sem přichází, region se tedy vylidňuje,“ řekl Lukáš Trčka, ředitel zlínské kanceláře agentury CzechInvest. Získat a udržet obyvatelé v kraji je tak důležité pro další fungování a rozvoj regionu. A to jak české, tak i zahraniční občany na dělnických i vysoce specializovaných pozicích.

Kromě zjednodušení legislativy spojené s příchody cizinců je nutné pro ně zatraktivnit život v regionu. Vedle práce musí mít dostatečnou nabídku bydlení, jejich děti možnost chodit do škol a studovat, žádoucí je i poskytování většiny služeb také v angličtině, a vytváření podmínek pro utváření jejich komunity. „Nechceme, aby si tito lidé něco vydělali a poté sedli na letadlo a vrátili se domů či změnili destinaci, jak tomu dnes často bývá. Je nutné jim vytvořit takové podmínky, aby k nám přivedli i své rodiny a Zlínský kraj, potažmo Českou republiku, doporučili také svým známým jako místo atraktivní pro život. Na těchto cílech musíme pracovat,“ prohlásil krajský radní Petr Gazdík, do jehož kompetencí patří školství. V Technologickém inovačním centru se proto nyní rozbíhá projekt Smart Akcelerátor II. „V rámci projektu se budeme zabývat zvyšováním kvality ve Zlínském kraji, prezentací atributů, díky kterým je kraj příjemným místem pro práci i život a také podpoře integrace kvalifikovaných cizinců. Tak, aby si k místu a regionu vytvořili pozitivní vztah a cítili se zde stejně dobře jako my místní,“ uvedla Martina Běťáková, manažerka projektu.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x