Výstavba cyklostezky v Otrokovicích budí vášně

OTROKOVICE - V červenci letošního roku začala v ulicích Obchodní a Jiráskova výstavba cyklostezky, která umožní cyklistům bezpečný průjezd sídlištěm a bude mít napojení na páteřní stezku pro chodce a cyklisty Otrokovice – Zlín podél řeky Dřevnice. Ačkoliv s sebou stavba přináší celou řadu benefitů, je nutné vykácet několik stromů, což se nelíbí místním občanům, serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí města Romana Stehlíková.

Doposud bylo během výstavby první etapy pokáceno pět stromů. „Pokácena byla třešeň, která byla podměrečná a nepodléhá povolení životního prostředí. Dále byla v trase cyklostezky a budoucího stromořadí skupinka smrků, z nichž jeden byl podměrečný a dva podléhají povolení ke kácení. Dále jsme byli nuceni pokácet lípu, podměrečnou, kterou jsme se snažili zachránit, ale byla rostená nad terénem, musela se tedy vykácet. Naopak se nám podařilo obejít a zachránit jeden javor,“ detailně popsala aktuální situaci Alena Lacigová z odboru rozvoje města. Zdůraznila ale, že v projektu je podél ulice Jiráskova uložena za tyto stromy náhradní výsadba dvanácti javorů.

V příštím roce naváže na první etapu cyklostezky její druhá část. V této etapě výstavby je plánováno kácení pěti stromů a nahradí je třináct nových. „V rámci přípravných prací se
pokácí tři javory a zejména ty obyvatele nejvíc trápí. Na posledním kontrolním dnu stavby jsme hledali možná řešení, jak stromy ušetřit. Bohužel to nebylo z důvodu nedostatku místa možné. V případě, že bychom cyklostezkou stromy ,obtekli´, narušil by se kořenový systém a stejně by bylo nutné do dvou až tří let stromy pokácet. Zvažovali jsme také možné přesunutí části cyklostezky na druhou stranu cesty, ale zrušili bychom tak nejméně deset parkovacích míst. To by jistě vyvolalo protesty u jiné části obyvatel. Projekt nebylo možné vypracovat tak, aby v centru města nezahrnoval kácení stromů. Každý strom v trase cyklostezky byl důkladně posuzován. Část trasy cyklostezky vedené k ulici Nábřeží jsme stočili tak, abychom zachovali tři stromy, a za nimi pokračujeme v liniové výsadbě. V trase vedené středem sídliště jsme stezku umístili s ohledem na zachování celého stromořadí, vyhneme se kácení a tím neubereme ve středu sídliště stín. Celkové množství náhradní výsadby je dvacet pět stromů,“ vysvětlila Alena Lacigová.

Místní obyvatelé si také stěžují, že trasa povede přes dětské pískoviště. Otrokovická radnice přitom plánuje v blízkosti domu výstavbu nového dětského hřiště, které bude odpovídat současným standardům a bezpečnostním normám a pískoviště v něm bude zahrnuto. Obyvatelé dotčených domů v ulici Jiráskova získali výstavbou stezky nové chodníky, bezbariérové přístupy do vchodů, nové plochy pro kontejnerové stání odcloněné zástěnami a komfortnější přístup z parkoviště ke každému vchodu.

„Zavděčit se úplně všem není možné. Stále vzrůstající počet cyklistů volá po bezpečných cyklostezkách. Podařilo se nám získat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, tak jsme nyní v rámci již dlouho schválené cyklokoncepce přistoupili k budování další části cyklostezky ve městě,“ řekla starostka města Hana Večerková. Na závěr dodala, že obyvatelé byli o plánech výstavby informováni standardní cestou.

Stavba byla řádně schválena a projednána v rámci aktualizace cyklokoncepce zahrnující mimo jiné cyklostezku středem sídliště Střed předloženou k připomínkování v komisích místních částí. Cyklostezka byla v souladu s právními předpisy speciálním stavebním úřadem řádně povolena. Nad rámec zákonných povinností byli obyvatelé informování prostřednictvím tiskové zprávy na webových stránkách města, Facebooku města, Otrokovických novin a do každého vchodu byla vylepena informace a k případným dotazům uvedena kontaktní osoba.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x