Místní části Zlína si rozdělí 25 milionů korun

ZLÍN - Místní části Zlína si mezi sebou rozdělí 25 milionů korun z městského rozpočtu. Serveru Zlin.cz to ozámil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Statutární město Zlín již přes deset let rozděluje finanční prostředky jednotlivým místním částem v rámci systému participace občanů. Projekt vznikl s vidinou vyššího zapojení občanů do rozhodovacího procesu.

Území statutárního města Zlína je rozděleno na vnitřní město a na příměstské místní části. Místní části tvoří obce se samostatným katastrálním územím historicky přičleněné k městu Zlín. V jednotlivých místních částech jsou zřízeny komise místních částí, které jsou dobrovolnými iniciativními seskupeními občanů žijících v dané lokalitě a jsou poradními orgány zastupitelstva a rady města.

Každý rok jsou pro místní části vyčleňovány v rozpočtu města Zlína na příslušný kalendářní rok finanční prostředky v celkovém objemu 25 milionů korun, které jsou následně rozdělovány dle počtu obyvatel příslušné místní části a investovány dle doporučení jednotlivých komisí místních částí. Nad rámec těchto finančních zdrojů jsou radou a zastupitelstvem finančně zajištěny větší investiční akce a provozní výdaje každé místní části.

Celkové vynakládání finančních zdrojů v jednotlivých místních částech eviduje magistrát a zveřejňuje každoročně v závěrečném účtu města, což je oficiální dokument podléhající nezávislému auditu shrnující hospodaření města v předchozím kalendářním roce. Snahou města je zapojovat finanční zdroje rovnoměrně ve středu města i v jednotlivých místních částech.

„Rozdíly mezi průměrnými výdaji v jednotlivých místních částech, které zákonitě přesto vznikají, jsou způsobeny několika faktory. Jedním z faktorů je například realizace velkých investic např. v podobě potřebné výstavby kanalizace, jako v případě místních částí Salaš, Klečůvka nebo Veliková. Naopak nižší investice jsou v místních částech, kde nejsou školy a tedy navazující nutné výdaje do této oblasti,“ popsal rozdíly výše investic do jednotlivých místních částí radní města Zlína Bedřich Landsfeld.

Mezi největší místní části statutárního města Zlína se řadí Malenovice (7 092 obyvatel), Prštné (3 245 obyvatel) a Příluky (2 677 obyvatel). Naopak nejmenšími místními částmi jsou Salaš (214 obyvatel), Klečůvka (302 obyvatel) a Lhotka – Chlum (357 obyvatel). Dle přepočtu výdajů na jednoho obyvatele vedou pomyslný žebříček právě nejmenší místní části. Místní část Salaš má příjem 318 922 Kč na jednoho obyvatele, následuje Lhotka – Chlum s příjmem 271 599 Kč a Klečůvka s 264 127 Kč. Každá investice se tak výrazně projeví v matematickém průměru.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x