Žádné rušení sociálních služeb se nechystá, ujistil kraj

ZLÍNSKÝ KRAJ - Některá média v posledních dnech tvrdila, že kraj se chystá doslova pohřbít fungující sociální zařízení. Tomuto nařčení se ale hejtmanství brání, rozhodně to tak prý není, uvedla krajská radní zodpovědná za sociání oblast Michaela Blahová.

Rada Zlínského kraje v červenci odsouhlasila záměr předat poskytování sociálních služeb pro seniory jiným poskytovatelům a zároveň i záměr optimalizace organizace Sociální služby Uherské Hradiště. Současně Rada schválila zastavení přijímání uživatelů do tří domovů pro zdravotně postižené, a to konkrétně do DZP Javorník – Chvalčov, do DZP Uherský Brod a do DZP Velehrad – Vincentinum. Radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, byla Radou pověřena, aby zahájila jednání s obcemi a s jinými poskytovateli o možném převzetí poskytování sociálních služeb. A právě tyto kroky vedly některá média k tvrzení, že kraj chce některá sociální zařízení privatizovat nebo rušit.

„Musím se kategoricky ohradit proti pokusům některých politiků šířit poplašné zprávy vzbuzující dojem, že se kraj chce zbavit sociálních služeb, že je ohrožena péče apod. Je to politická kampaň, která se nezakládá na pravdě, záměrně věci dramatizuje s cílem vyvolat v lidech obavy. Skutečnost je taková: v minulosti některá města a obce převzala od bývalých okresních ústavů sociálních služeb zařízení, která již řadu let úspěšně provozují. V nedávné době se na kraj obrátily další obce, které chtějí provozovat sociální služby. Právě na základě této iniciativy ze strany obcí jsme zahájili jednání i s dalšími městy a obcemi o případném převodu služeb. Momentálně jsou seznamovány s možnostmi převodu včetně všech ekonomických a právních souvislostí a žádáme je o vyjádření, zdali mají zájem o poskytování sociální služby, případně o návrh vhodného prověřeného poskytovatele, a to do konce října 2019,“ podotkla Blahová.

Podle Blahové je záměr veden snahou o podporu sociálních služeb, které jsou poskytovány co nejblíž přirozenému prostředí, v němž lidé celý svůj život žijí. Jsou města a obce, které jsou v tomto směru velmi iniciativní a přímo chtějí mít zařízení pro seniory ve své správě. „Možná je to pro ně forma poděkování občanům, kteří v obci prožili svůj život, pracovali, vychovávali tam děti. Každému člověku je lépe v místě, kde to zná, k němuž má vztah, vzpomínky, má tam vytvořené rodinné i přátelské vazby. Například město Kroměříž si před lety, v době rušení okresních úřadů, převzalo všechny domovy pro seniory a provozuje je přes svou příspěvkovou organizaci. Totéž učinila obec Pačlavice. Tyto domovy fungují výborně,“ konstatovala Blahová s tím, že záměr předat poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři jiným poskytovatelům je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022, který schválilo krajské zastupitelstvo 4. února 2019, kde je uvedeno, že Zlínský kraj bude zabezpečovat služby pro specifické cílové skupiny. „To je třeba zdůraznit, aby nevznikl dojem, že Rada najednou svévolně rozhodla o něčem, co je v rozporu s dlouhodobou sociální politikou kraje,“ dodala Blahová.

Pokud obce nebudou mít zájem si sociální služby převzít, vůbec nic se nestane, kraj je bude dále provozovat a v žádném případě nebude snižovat kapacity služeb pro seniory. „Naopak tímto krokem činíme prvotní ,výkop´, kterým otevíráme širokou škálu možností, jak lépe a kvalitně zajišťovat služby v regionu v úzké provázanosti s obcemi, městy a místními poskytovateli reagujícími na konkrétní potřeby obyvatel. Praxe nám ukazuje, že komplex služeb nabízených co nejblíž místu bydliště, je pro občany přijatelnější, srozumitelnější a lépe přijímají variabilitu pomoci ve své svízelné situaci, aniž by viděli jediné řešení v lůžku. Samozřejmě pokud opravdu nastane situace, kdy je lůžková péče nezbytná, pořád je pro člověka daleko příjemnější lůžková péče přímo v místě či okolí bydliště. Důkazem jsou obce, které si již před lety za své peníze postavily zařízení pro seniory a předaly je místním poskytovatelům a dnes tato zařízení velmi kvalitně fungují. Za všechny jmenujme třeba Vlčnov, anebo aktuálně iniciativu sdružení obcí Hornolidečsko, které usilují o vybudování domova pro seniory na svém území,“ sdělila Blahová.

A to, že kraj zastavil přijímání uživatelů do domovů pro osoby se zdravotním postižením ve velehradském Vincentinu, v DZP Javorník – Chvalčov a v DZP Uherský Brod, by pro lidi neměl znamenat žádný problém, je přesvědčena Blahová. „Řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, pod níž spadají tato tři zařízení, byl uložen úkol průběžně upravovat kapacitu těchto služeb vůči Registru a předložit aktualizované transformační plány uvedených domovů do 31.12. 2019. Tento úkol přijal. Důvod je ten, že velká část klientů těchto ústavních zařízení se již přestěhovala do moderních objektů, kde mohou žít samostatněji a v přirozeném prostředí, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav. Mnozí z nich dnes i pracují. O uživatele s vysokou mírou podpory samozřejmě budeme dále pečovat. To je výsledek transformace sociálních služeb, díky němuž jsme se přiblížili tomu, co je běžné v civilizovaném světě. Velká ústavní zařízení s mřížemi jsou naštěstí již minulostí, naopak se rozšiřuje síť služeb umožňujících osobám s handicapem zůstávat doma. V současnosti, pokud se rodině narodí dítě s postižením, a to i tím nejnáročnějším, rodina o dítě pečuje doma a potřebuje jiné typy služeb, které jí v péči pomáhají. Jsou to např. odlehčovací služby. Proto i kraj reagoval na tyto potřeby a nově vytvořil pilotní program na rozvoj těchto služeb a tyto nové služby hradí ze svého rozpočtu,“ dodala Blahová.

Ve Zlínském kraji je 2 964 lůžek pro seniory, z nichž kraj zajišťuje 52 procent lůžek, ostatních 48 procent lůžek již dnes zajišťují města, obce, charity, diakonie, případně obecní příspěvkové organizace. Kraj tak zdaleka není jediným možným zřizovatelem sociálních služeb, ale je ze zákona povinen zajistit jejich vyvážené rozprostření na svém území.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x