Lidem začal sloužit nový most u Pitína

PITÍN - Novým mostním objektem za 16,4 milionu korun byl nahrazen na silnici mezi Pitínem a Slavičínem původní most, který byl ve špatném stavu. Motoristé už mohou nový most používat, stavba byla dokončena, serveru Zlin.cz to za Ředitelství silnic Zlínského kraje sdělil Vojtěch Cekota.

Most přes potok Kolelač nedaleko Pitína má za sebou kompletní přestavbu včetně stavební úpravy navazujících částí silnice II/495 v celkové délce 90 metrů. „Původní nevyhovující most byl odstraněn a na stejném místě byl postaven nový most. Je tvořen ocelovou montovanou konstrukcí z vlnitých plechů, kotvenou do základových pásů uložených plošně na štěrkovém podsypu. Přemostění je dlouhé 8,60 metru, volná šířka mostu činí 7,50 metru. Po obvodu otvoru ocelové nosné konstrukce bylo osazeno ocelové silniční dvoumadlové zábradlí do základových betonových patek,“ upřesnil Cekota.

Směrové vedení komunikace zůstalo zachováno. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem mimo most. Opevnění svahu nad otvorem ocelové konstrukce bylo zhotoveno z lomového kamene. Součástí stavby bylo též opevnění koryta pod mostem.

Konečná cena za tuto zakázku činí 16,415 milionu korun včetně DPH. Silniční stavba byla financována Zlínským krajem. Stavební práce byly zahájeny v dubnu tohoto roku.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x