Díky stavebním úpravám bude pro řidiče průjezd obcí Lipová na Slavičínsku snazší

LIPOVÁ - Díky dokončené stavební akci Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) se motoristům usnadní průjezd obcí Lipová na Slavičínsku. Krajská silnice zde byla v délce 160 metrů směrově napřímena, serveru Zlin.cz to uvedl za ŘSZK Vojtěch Cekota.

Stavební úpravy vozovky vyšly na více než čtyři miliony korun, konkrétně na 4,141 milionu korun včetně DPH.

Předmětem díla byla stavební úprava silnice III/4932 v Lipové na Slavičínsku v celkové délce 160 metrů. Došlo zde k směrovému napřímení a šířkové úpravě silnice (6,50 metru mezi obrubami). Vozovka byla v místě směrové úpravy vybudována v nové konstrukci. Tam, kde zůstala původní vozovka, byla obnovena obrusná vrstva. Silnice je šířkově vymezena novými betonovými obrubami s přídlažbou z dvouřádku žulových kostek. Odvodnění vozovky je zajištěno sestavou nových dešťových vpustí, které jsou připojeny do původního odvodňovacího systému,“ upřesnil Cekota s tím, že kromě toho byla vybudována horská vpusť a vtokový objekt s lapačem splavenin. Původní zpevněné plochy vozovky, které po směrové úpravě nejsou využívány, byly rekultivovány, terén byl upraven a dosypán zeminou. V rámci stavby bylo upraveno připojení místní komunikace a rovněž sjezdy k nemovitostem. Realizací této stavby došlo k odstranění bodové závady v dosavadním směrovém vedení trasy.

Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny letos v květnu.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x