Vsetínští zastupitelé se zabývali peticí proti spalovně

VSETÍN - Vsetínští zastupitelé vzali na svém zasedání na vědomí  petici občanů, kteří se postavili proti možné výstavbě spalovny. Serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí města Jana Raszková.

„Možná výstavba spalovny je pro Vsetín velké téma, vždyť petici k ní podepsalo 3 800 našich spoluobčanů. Jsem proto velmi rád, že jsme se jí zabývali hned pár dnů poté, co jsme petici převzali. Věřím, že jsme tím vyslali občanům signál, že se projektem zabýváme se vší vážností,“ prohlásil starosta Jiří Růžička.

Na záměr soukromé společnosti Zásobování teplem Vsetín postavit na místě současné plynové kotelny za sběrným dvorem u Kauflandu novou spalovnu, přesněji zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), není mezi zastupiteli jednotný názor. Slyšet jsou obavy z možného ohrožení životního prostředí, i očekávání, zda by mohl projekt pomoci vyřešit Vsetínu problematiku odpadového hospodářství, s vědomím, že už v roce 2030 bude možné na skládkách ukládat pouze 10 procent odpadu a za mnohonásobně vyšší poplatky než dosud. Radnice investora vyzvala k poskytnutí maxima informací o projektu. Tyto podklady, kterých jsou desítky stran, bude nyní detailně analyzovat. Zásadní vliv na nadcházející rozhodování o projektu budou mít i výsledky zjišťovacího řízení EIA, které má zhodnotit veškeré vlivy budoucí spalovny na životní prostředí, a také postoj obyvatel Vsetína. „Součástí procesu EIA je i veřejné projednávání záměru, kde se může veřejnost k záměru investora vyjádřit. O termínu budeme obyvatele s předstihem informovat, “ sdělil místostarosta Pavel Bartoň, do jehož kompetencí patří mimo jiné životní prostředí.

Pro zajištění informovanosti občanů k projektu ZEVO zřídila radnice na svých webových stránkách odkaz, kde jsou soustředěna veškerá dostupná fakta týkající se jak samotné výstavby spalovny, tak postojů představitelů Vsetína. Jakmile budou zpracovány, objeví se zde i závěry analýzy podkladů zaslaných společností Zásobování teplem Vsetín, i výsledky zjišťovacího řízení EIA.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x