Kraj ocení mistry tradiční rukodělné výroby

ZLÍNSKÝ KRAJ - Také v příštím roce udělí Zlínský kraj titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Ten je formou veřejného uznání těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií a zároveň je účinně a kvalifikovaně prezentovat a předávat dalším generacím, serveru Zlin.cz to uvedl Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Zlínský kraj tento titul uděluje každoročně od roku 2012, od té doby jej obdrželo již 24 výrobců.

„Chceme tím ocenit dovednosti tvůrců, kteří zachovávají původní řemeslné postupy, pracují s přírodními materiály, pletivy, dřevem, textilem či jinými přírodninami a svým umem dokáží přetvářet výchozí surovinu v mistrovský řemeslný výrobek,“ řekl radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který má ve své gesci oblast kultury a památkové péče.

Návrhy na udělení titulu budou moci od 1. října 2019 do 28. února 2020 předkládat vědecké či odborné instituce, muzea, občanská sdružení i fyzické osoby působící v daném oboru, a to na adresu Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, které působí při Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. K ocenění mohou být navrženi občané České republiky s trvalým pobytem na území Zlínského kraje, kteří souhlasí se spoluprací při pořizování dokumentace užívaných postupů a dovedností pro Slovácké muzeum.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x