Kraj ocenil pracovníky sociálních služeb

ZLÍNSKÝ KRAJ - Již podesáté letos Zlínský kraj ocenil ty, kdo se příkladně starají o osoby nějakým způsobem handicapované - v anketě Pracovník roku v sociálních službách. Serveru Zlin.cz to sdělila Helena Mráčková z tiskového oddělení krajského úřadu.

Na kraji se sešlo celkem 19 návrhů, z nichž komise vybrala osm laureátů: Pět žen získalo ocenění spojené s finančním darem a kromě toho byla udělena i tři mimořádná manažerská ocenění. Za profesionalitu, laskavost, vlídnost a optimismus přišli oceněným osobně poděkovat a zároveň popřát hodně sil do jejich další práce zástupci Zlínského kraje.

„Oceňování lidí v sociálních službách je velmi potřebné, protože tato oblast je pořád ještě ´popelkou´ a zaslouží si mnohem větší společenskou prestiž. Jde o profesi fyzicky i psychicky velmi náročnou a ti, kdo zde pracují, musí mít nejen odbornost a vzdělání, ale také srdce a velkou empatii. Mám radost, že se během posledních dvou desetiletí významně změnil přístup k uživatelům a že se dnes klade mnohem větší důraz na jejich lidskou důstojnost a na rozvoj jejich osobnost,“ řekla radní Michaela Blahová zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Oceněni byli Barbora Bridová Jančíková z Charity Zlín (terénní pečovatelská služba), Jana Čelůstková ze Střediska rané péče Educo Zlín (terénní sociální pracovník pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením), Erika Hanzalová (vedoucí a sociální pracovnice ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR), Alena Hniličková (Dětské centrum Zlín – práce s dětmi vyžadujícími okamžitou pomoc), Zlatuše Lušovská z Charity Valašské Meziříčí (Denní stacionář Radost). Za manažerskou práci byli vyznamenáni Jitka Adámková – vedoucí zařízení Diakonie ČCE – středisko Vsetín (Domov Harmonie), Dagmar Klučková – ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže a Radomír Vítek – vedoucí služby Naděje (pobočka Zlín).

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x