Hyperaktivní festival Žijeme s ADHD ve Zlíně

ZLÍN - Unie Kompas zve rodiče, pedagogy a sociální pracovníky na 1. ročník Hyperaktivního festivalu Žijeme s ADHD, který se koná od 7. do 11. října.

S příchodem školního roku přibývá rodičů, kteří se obracejí na pracovníky pedagogicko-psychologických poraden se žádostí o vyšetření svých dětí speciálním pedagogem a psychologem, neboť se u jejich dítěte začnou projevovat obtíže ve škole.

Příčinou problémů bývá často neurovývojová porucha, která způsobuje tyto problémy. Jednou z častých diagnóz je pak porucha pozornosti s hyperaktivitou, tedy ADHD. Jedná se o vrozenou nerovnováhu centrální nervové soustavy. Ta se projevuje nepozorností (mozek si neumí z množství podnětů vybrat ty podstatné), motorickým neklidem (dítě je neustále v pohybu) a impulzivitou (dítě reaguje dříve, než si reakci promyslí). Okolí si tak obvykle myslí, že je dítě pouze nevychované a že je to chyba rodičů.

„ADHD je porucha spektrální, tedy od potíží mírných až po výrazné. Někde stačí podpora pedagogická a psychologická, ale i tyto případy se nyní dostávají k nám. Je spousta problémů ve společnosti, vysoká rozvodovost, vysoké pracovní tempo a ekonomické tlaky. A rodiče mají jen dvě ruce a jednu hlavu, jsou z toho nešťastní a často tápou a neví, jak ke svému nezralému dítěti přistupovat,“ říká uznávaný pedopsychiatr Vítězslav Kouřil

Pro rodiče dětí s touto poruchou, ale i pro pedagogické a sociální pracovníky připravila nezisková organizace Unie Kompas v říjnu festival Žijeme s ADHD. V rámci něj proběhne ve středu 9. října celodenní konference ve 14|15 Baťově institutu nazvaná Křižovatky ADHD – různé aspekty této diagnózy, kde vystoupí odborníci na tuto problematikou. Akce se koná pod záštitou paní radní Michaely Blahové.

Ve čtvrtek 10. října pak proběhne přednáška se známou výživovou specialistkou PharmDr. Margit Slimákové nazvaná ADHD na talíři, během které se dozvíte více o zdravotní prevenci a vhodné výživě nejen pro děti s ADHD. V pátek 11. října se můžete těšit na koncert skupiny Poletíme? Výtěžek z koncertu bude věnován na provoz poradny Logos.

Vstupenky seženete zde.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x