Zvyšující se počet návštěvníků Baťova kanálu si vybírá svou daň

ZLÍNSKÝ KRAJ - Povodí Moravy začalo s opravou dalšího úseku Baťova kanálu. Cílem je zajistit bezpečný provoz plavidel, serveru Zlin.cz to sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Tentokrát se opravy dočká úsek mezi plavebními komorami Vnorovy I. a Veselí nad Moravou. Práce vyjdou na téměř 53 milionů korun.

Poškozování břehového opevnění vlivem abraze, sesouvání břehů, zvětšování nátrží a narušování stability podélných ochranných hrází, s tím vším se musí potýkat nejoblíbenější moravská vodní cesta Baťův kanál. „Každoročně se zvyšující počet návštěvníků a plavidel si vybírá svou daň. Zaměstnanci Povodí Moravy v loňském roce napočítali v plavebních komorách více než 3 500 lodí, které převážely téměř 17 tisíc cestujících. Rozplavená zemina z břehů a hrází současně lokálně zanáší dno plavebního kanálu a tím pomístně snižuje plavební hloubku, která může vést až k omezení provozu lodní dopravy,“ vysvětlil důvod oprav generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Povodí Moravy proto i na konci letošní hlavní sezony zahájí opravy dalších částí Baťova kanálu. Státní podnik si od stavebních prací slibuje především zajištění bezpečnost plavebního provozu, opravu opevnění koryta a bezstarostný průběh další hlavní plavební sezony bez rizika omezování plavby.

Stavba navazuje na opravy předchozích úseků. Od 1. října 2019 v části plavebního kanálu mezi plavebními komorami Vnorovy I a Veselí nad Moravou Povodí Moravy sníží hladinu, aby stavební stroje mohly provádět patřičné úkony při obnově parametrů plavební dráhy, opravě a zajištění stabilizace břehů a hrází plavebního kanálu. „Stavbu jsme rozdělili na dvě etapy. V první etapě od října 2019 do konce dubna 2020 budeme provádět práce v úseku od plavební komory Veselí nad Moravou po železniční most. Dojde k odstranění nánosů a provedení opravy opevnění lomovým kamenem. Ve druhé etapě od října 2020 do konce dubna 2021 dojde znovu k vypuštění kanálu, ale tentokrát jen v úseku od plavební komory Vnorovy I. po železniční most. V tomto úseku budou probíhat také hlavní stavební práce,“ popsal ředitel Závodu střední Morava Povodí Moravy Pavel Cenek, který má Baťův kanál ve správě.

K omezení plavby však v opravovaném úseku během hlavní sezony nedojde. V období od května do září, během kterého Povodí Moravy zajišťuje plynulou plavbu po Baťově kanále provozem plavebních komor, bude v obou letech kanál v celé své délce opět napuštěný a připravený na hlavní turistickou a plavební sezonu.

Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a výše nákladů činí 52,8 milionu korun. Stavbou nebude uzavřena žádné komunikace, jen dojde k omezení přístupu v okolí přístavu Veselí nad Moravou.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x