V poslední vlně Kotlíkových dotací bude ve Zlínském kraji rozděleno téměř 160 milionů korun

ZLÍNSKÝ KRAJ - Zlínský kraj vyhlásil Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III, poslední výzvu tzv. kotlíkových dotací. Elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 15. října v 8.00 hodin prostřednictvím aplikace dostupné na webových stránkách krajského úřadu, serveru Zlin.cz to řekla mluvčí hejtmanství Adéla Kousalová.

„V Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III bude rozděleno 159 897 862 korun, a to na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. nebo 5. třídu dle ČSN EN 303-5 za plynový kondenzační kotel, s  podporou 75 % způsobilých výdajů projektu, maximálně 95 000 korun; nebo za kotel na biomasu s ručním přikládáním, s  podporou 80 % způsobilých výdajů, maximálně 100 000 korun; nebo za tepelné čerpadlo či automatický kotel na biomasu, s  podporou 80 % způsobilých výdajů, maximálně 120 000 korun,“ vyjmenoval Jan Pijáček, krajský radní zodpovědný za řízení dotačních programů a dodal: „Bonusem pro žadatele je pak částka 7 500 korun, pokud proběhne výměna kotle v tzv. prioritní obci.“ Seznam prioritních obcí Zlínského kraje je zveřejněn na webových stránkách kraje. Nově instalovaný kotel musí být uveden v seznamu výrobků a technologií podporovaných z „kotlíkové dotace“, který je veden a průběžně aktualizován Státním fondem životního prostředí ČR na adrese https://svt.sfzp.cz.

„Datum a čas přijetí elektronického formuláře žádosti je jediným kritériem pro stanovení pořadí žádostí, a to za předpokladu, že žadatel do 10 kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře žádosti doručí Žádost o poskytnutí dotace v listinné podobě spolu se všemi povinnými přílohami na krajský úřad,“ doplnil radní Pijáček. Případní nepodpoření žadatelé, kteří splní podmínky programu, budou zařazeni do tzv. zásobníku projektů s možností dodatečné podpory v případě uvolnění finančních prostředků v rámci programu či v případě navýšení celkové částky vyčleněné na realizaci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III po roce 2020.

„Pro žadatele o kotlíkové dotace připravil Zlínský kraj odborné poradenství při zpracování Žádostí o poskytnutí dotace. Pracovníci krajského úřadu poradí potenciálním žadatelům na konzultačních dnech, které jsou v pěti městech kraje,“ informovala Jana Koldová z Odboru strategického řízení kraje. Aktuálně se zájemci mohou zúčastnit dvou z nich –  ve středu 25. září v Kroměříži, ve velké zasedací místnosti na Radnici, a ve čtvrtek 26. září v Uherském Hradišti, v malém sále Klubu kultury. Konzultační dny se konají vždy od 10.00 do 18.00 hodin.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x