Elektrizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice s sebou přinese několik zásadních změn

ZLÍN - Důležitá stavba ve zlínském regionu, a to modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice, je nyní v přípravách zadavatele a iniciátora stavby Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC). Projekt si vyžádá zásadní změny v dopravě, serveru Zlin.cz to oznámil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Stavba od samotného prvopočátku vyžaduje aktivní přístup ze stran dotčených měst. Nejvíce stěžejních bodů se při realizaci stavby dotýká právě města Zlín. Z tohoto důvodu inicioval radní pro dopravu Michal Čížek sestavení týmu pracovníků města i dopravní společnosti (DSZO), kteří mají dohlížet na průběh stavby a mají za úkol domluvit takové podmínky, aby Zlín mohl dopravně fungovat i při výstavbě nové železniční tratě, která potrvá nejméně tři roky.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní stavbu na území města, je potřeba být mnohem více aktivní ve směru k SŽDC a stanovit podmínky pro výstavbu. Pro zmírnění negativních dopadů při realizaci plánujeme také zavést dopravní informace do mobilních zařízení a pomoci by měly i chystané dopravně informační tabule. Při realizaci nás čeká velmi obtížné období a bude potřeba, aby se obyvatelé obrnili velkou dávkou trpělivosti,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.

Po zdvoukolejnění trati musí město stavbu Správy železničních a dopravních cest (SŽDC) doplnit jednotlivými stavbami, které jsou zásadními body pro dopravu ve Zlíně. „Z mého pohledu má naprostou prioritu tzv. Prštenská příčka. Zde dojde ke zrušení železničního přejezdu v jeho současné podobě a auta mířící do Prštného se budou s vlaky míjet mimoúrovňově. Na tuto křižovatku chceme navázat novou komunikací vedoucí kolem řeky Dřevnice, jejíž součástí bude i most přes Šedesátou ulici směrem do bývalého areálu Svit, čímž zpřístupníme třetí vstup do areálu. V příštím roce představíme hotovou studii celého řešení včetně nových MHD zastávek, pěších tras a lávek pro chodce. Samotná stavba pak započne až po dokončení stavebních částí SŽDC, abychom nenarušili možné objízdné trasy při realizaci elektrifikace,“ předložil záměr města radní pro dopravu Michal Čížek.

Dalším velmi probíraným přejezdem je přejezd u firmy EuroCar, který má být kvůli trati zrušen. Vyskytují se interpretace, že rozhodnutí zrušit přejezd u této firmy padlo na straně města Zlína. Návrh na zrušení ve skutečnosti vzešel ze strany Správy železničních a dopravních cest (SŽDC), a to s ohledem na bezpečnost.

Dopravní přestavby se dotknou také části Podvesné. Zde má vzniknout nové mimoúrovňové křížení železnice se silnicí. Na tento silniční úsek pak naváže městská stavba obchvatu Zálešné, na který pak přímo navazuje krajská stavba dálničního přivaděče. Poslední důležitou tepnou je výstavba dálnice D49, která je pod taktovkou ŘSD. Po letitých průtazích by měla mít stavba D49 stavební povolení v roce 2020.

V neposlední řadě se velká přestavba v rámci modernizace trati dotkne také Příluku, kdy bude stávající most nahrazen za most pro pěší a cyklisty a vznikne zde nové napojení na průmyslovou zónu.

„V roce 2020 bychom rádi zahájili realizaci stavby napojení průmyslové zóny Příluky. Momentálně čekáme na stavební povolení a připravujeme detaily k financování projektu. Součástí dopravního uzlu by mělo být i nově plánované záchytné parkoviště (P+R), multifunkční hřiště i místo pro stojany na kola (B+R),“ komentoval věc Michal Čížek.

Fotogalerie

run_function(‚hash‘,’fotogalerie-zlin-cz-list‘,’164106′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚2467‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚164106‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’fotogalerie-zlin-cz-list‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

 

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x