Valašskokloboucké spolky mohou žádat o dotace na příští rok

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Město Valašské Klobouky chce i v příštím roce podpořit rozmanitý spolkový život, a proto vyhlašuje další ročník programu Spolupráce, díky němuž mohou místní spolky čerpat dotace na své projekty. Serveru Zlin.cz to uvedla mluvčí města Lenka Zvonková.

Město podpoří aktivity z oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, školství či životního prostředí a nově bude samostatně podporována i práce s dětmi a mládeží. Žádosti o dotace budou přijímány do 9. října.

„Program Spolupráce nese svůj název oprávněně, protože spolky z podstatné části spolupracují na utváření bohatého veřejného života ve Valašských Kloboukách. Svými pravidelnými aktivitami, rozvojovými projekty i akcemi pro veřejnost pomáhají udržovat místní komunitu a uchovávat zdejší tradice a hodnoty. Pro příští rok tedy město jejich činnost opět podpoří částkou půl milionu korun,“ řekla starostka Eliška Olšáková.

V programu Spolupráce se spolkům nabízí šest dílčích dotačních titulů, z nichž jeden je nově určen pro oblast práce s dětmi a mládeží. Spolky tedy mají možnost podat jednu žádost na projekt v různých oblastech a pokud pravidelně pracují s dětmi a dorostem, pak mohou druhou žádost směřovat i do tohoto nového titulu.

Oprávněným žadatelem je nestátní nezisková organizace, která má sídlo na území města Valašské Klobouky, nebo místních částí Lipina, Smolina a Mirošov.

Na projekt oblasti kultury je možné čerpat až 35 tisíc korun. Může jít například o uspořádání koncertu, divadelního představení či oslavu výročí spolku, o nové formy umění a jiné. V oblasti cestovního ruchu mohou spolky předkládat záměry spojené s propagací města a jeho turistického potenciálu, s vytvářením turisticky atraktivních míst, rozvojem cykloturistiky, zlepšováním stezek a dalších. Tyto projekty budou podporovány částkou až 20 tisíc korun.

Na sportovní projekt je možné čerpat nejvýše 20 tisíc, a to například na volnočasové sportovní aktivity dětí a mládeže, startovné a registrace, bezpečné branky, pořízení výstroje a jiné. Do oblasti spolupráce spolků se školami patří například aktivity školních klubů, nové formy vzdělávání, společenské akce pro školní mládež a jiné. Takový projekt může získat dotaci až 30 tisíc korun.

Oblast životního prostředí zahrnuje environmentální výchovu dětí, mládeže i dospělých, ochranu přírody a krajiny, ochranu vodních zdrojů, šetření energiemi a další. Spolky mohou čerpat až 30 tisíc korun. Na oblast práce s dětmi a mládeží lze získat dotaci 20 tisíc korun, a sice na systematickou a pravidelnou práci s těmito cílovými skupinami po stránce kulturní, ekologické, vzdělávací a jiné.

Komise na podporu spolkové činnosti jednotlivé projekty zhodnotí podle schválených pravidel a následně je předloží orgánům města ke schválení.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x