Kraj chce postavit nový domov pro autisty

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rada Zlínského kraje schválila projektový rámec, na jehož základě chce žádat Ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci na výstavbu nového domova se zvláštním režimem pro osoby s poruchou autistického spektra ve Valašském Meziříčí. Serveru Zlin.cz to uvedla Helena Mráčková z tiskového oddělení krajského úřadu.

„V srpnu letošního roku vyhlásilo ministerstvo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace do programu ´Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020´ pro cíl ´Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb. Žádosti o dotace je nutné předložit nejpozději do 15. listopadu 2019, oprávněným žadatelem je pouze kraj a možná výše dotace činí až 75 procent uznatelných nákladů,“ řekla k podmínkám programu radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

„Pokud se nám podaří s žádostí uspět, celkové náklady na vybudování nového Domova se zvláštním režimem jsou v tuto chvíli vyčísleny asi na 40 milionů korun s tím, že zařízení by bylo mohlo sloužit osmi klientům. Samotná realizace je však podmíněna získáním dotace,“ sdělila dále radní Michaela Blahová.

Služba by měla být určena pro osoby s poruchou autistického spektra, případně v kombinaci s jiným postižením, s vysokou mírou podpory během celého dne z důvodu výskytu problémového chování, lidem, kteří nejsou schopni žít samostatně v přirozeném prostředí a rodina či blízcí nemohou péči o tyto lidi poskytnout.

Zlínský kraj prověřoval několik lokalit v průběhu tří let a jako vhodné umístění byla vybrána lokalita u Střední školy ISŠ – COP v ulici Palackého ve Valašském Meziříčí, v prostoru bývalé výměníkové stanice, s návazností na přilehlé sídliště a obytnou čtvrť.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x