Příprava vodního díla Vlachovice je opět o krok dál

VLACHOVICE - Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky, která se týká přípravy realizace vodního díla Vlachovice, schválila vláda České republiky. Server Zlin.cz o tom informovala mluvčí krajského úřadu Adéla Kousalová.

Poslední zářijový den byla aktualizace zveřejněna ve Sbírce zákonů. Pro přípravu významné investiční akce, výstavby vodního díla Vlachovice na Zlínsku, jde o další významný krok.

„Jsem velmi rád, že se posunujeme zase o něco blíže k realizaci tohoto pro Zlínský kraj tolik potřebného záměru. Schválená aktualizace dává Zlínskému kraji za úkol vymezit v územně plánovací dokumentaci plochu umožňující využití území pro vodní dílo Vlachovice, včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro stavby a doprovodná technická a přírodě blízká opatření i umístění související veřejné infrastruktury,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za strategický rozvoj.

Vodní dílo Vlachovice má významně přispět k omezení nedostatku vody, zásobování obyvatel pitnou vodou, snížení povodňových rizik i optimalizaci vodního režimu v území v povodí řeky Vláry.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x