V Holešově stojí nový most

HOLEŠOV - Starý propustek přes Rymický potok v Holešově-Tučapech na silnici III/49010 byl přestavěn na most. Dílo v hodnotě 8,8 milionu korun bylo dokončeno na konci září, serveru Zlin.cz to za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) uvedl Vojtěch Cekota.

Předmětem díla byla kompletní přestavba původního propustku na silniční most převádějící silnici III/49010 přes Rymický potok v holešovské části Tučapy. Nový most je tvořen železobetonovou monolitickou rámovou konstrukcí. Je založen na železobetonových pásech doplněných o 46 mikropilot. Volná šířka mostu činí 9,10 metru, šířka mezi obrubami 8,60 metru. Součástí mostu jsou monolitické železobetonové římsy, na levé římse je umístěn chodník. Jako záchytné zařízení je na mostě osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Povrch vozovky je živičný. Současně byly stavebně upraveny i navazující úseky silnice o celkové délce 38 metrů.

Odvodnění mostu je zajištěno příčným a podélným sklonem. Dno vodoteče pod mostem a přilehlé břehy toku byly zpevněny kamennou dlažbou do betonu.

„Nový most je dlouhý 14,14 metru, délka nosné konstrukce 5,15 metru, kolmá světlost 3,40 metru. Na mostě bylo instalováno nové dopravní značení. Součástí stavby byla též přeložka vodovodu, veřejného osvětlení a sdělovacího vedení,“ dodal Cekota.

Stavba mostu přišla na 8,847 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem. Stavební práce byly zahájeny letos v květnu.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x