Silnice přes Hostýnské vrchy je opět zcela průjezdná

CHVALČOV - Po dvou letech skončila rekonstrukce devítikilometrového úseku silnice II/437 z Chvalčova do Hostýnských vrchů. Investice v hodnotě téměř 100 milionů korun zlepší dopravu v turisticky i lyžařsky atraktivní oblasti kolem Tesáku a Trojáku, serveru Zlin.cz to za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) řekl Vojtěch Cekota.

Vlekaři, hoteliéři a vůbec všichni milovníci letní i zimní rekreace v oblasti Hostýnských vrchů si mohou oddechnout. Dva roky trvající rekonstrukce devítikilometrového úseku silnice II/437 z Chvalčova přes Tesák a Troják až po křižovatku s odbočkou místní komunikace do Rajnochovic je úspěšně dokončena. Lidé se již dostanou do hor opět bez čekání u semaforů před částečnými uzavírkami. Navíc po kvalitní komunikaci, jejíž technické i bezpečnostní parametry odpovídají současným normám.

„Rekonstrukce se dotkla úseku od mostu ve Chvalčově po křižovatku s místní komunikací, která vede do Rajnochovic. Součástí investiční akce byla také kompletní přestavba mostu. Celková délka opravovaného úseku silnice je 9 276 metrů,“ upřesnil Cekota.

Stavební úprava silnice byla rozdělena do pěti samostatných úseků. Spočívala v obnově obrusné a ložné vrstvy včetně případných lokálních sanací dalších živičných vrstev a v recyklaci konstrukčních vrstev v úseku délky 420 metrů. Původní směrové a šířkové uspořádání silnice zůstalo zachováno. Součástí stavby byly stavební úpravy 41 propustků. Stavba řešila rovněž stavební úpravu přilehlých kamenných opěrných zdí umístěných v prostoru mezi silnicí II/437 a vodním tokem Bystřička, stavební úpravu kamenné přídlažby podél silnice včetně obrubníků, obnovení silničních příkop, vybudování gabionových zdí za účelem zajištění stability vozovky v úsecích s nevyhovující krajnicí, úpravu napojení místních a ú čelových komunikací. Byla doplněna nebo vyměněna bezpečnostní zařízení podle platných norem, osazeny směrové sloupky, provedena výměna svislého a nástřik vodorovného dopravního značení. Předmětem stavební úpravy mostu pak byla jeho celková přestavba včetně demolice původního objektu a úpravy koryta vodního toku Humenec.

Rekonstrukce stála 97,528 milionu korun včetně DPH). Silniční stavba byla spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2017.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x