Nemocnice Valašské Meziříčí má moderní CT

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Před pár dny valašskomeziříčská nemocnice slavnostně představila nový počítačový tomograf (dále CT). Podrobnosti o tom sdělil serveru Zlin.cz Jakub Mikuš z meziříčské radnice.

Moderní přístroj pořídila za 14,2 milionu korun a od června jej testovala. Nyní už je jasné, že přispěje nejen ke zrychlení jednotlivých vyšetření, ale rentgenové záření nutné k jejich provedení se díky novému CT sníží až o 70 procent.

Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s., která patří do skupiny AGEL, novým CT přístrojem nahradila starší tomograf z roku 2008. Ačkoliv modernizuje zdravotnickou techniku pravidelně, jedná se v tomto případě o historicky nejnákladnější zařízení. „Pořízením nového CT přístroje se zrychlí a zkvalitní vlastní vyšetření. Zapomenout nesmíme ani na rozšíření našich diagnostických možností, což bude velkým přínosem pro pacienty z naší spádové oblasti,“ sdělil Martin Hrabovský, předseda představenstva Nemocnice Valašské Meziříčí.

„Město Valašské Meziříčí vlastní pozemky a nemovitosti v areálu nemocnice, do jejichž údržby a modernizace pravidelně investujeme. Těší nás, že také společnost Agel, a. s., nadále rozvíjí a modernizuje služby poskytované pacientům nejen z našeho města,“ řekl starosta Robert Stržínek a pokračoval: „Je dobře, že máme ve Valašském Meziříčí kvalitně fungující nemocnici, která nabízí pacientům služby na špičkové úrovni. O to zodpovědněji musíme nyní zvažovat další provoz Nemocnice Valašské Meziříčí po roce 2023, kdy končí smlouva se současným nájemcem. Věřím, že nalezeme takové řešení, které zajistí minimálně zachování dosavadní péče a umožní městu nadále zhodnocovat nemovitý majetek nemocnice.“

Moderní CT přístroj s 80 řadami detektorů mimo jiné výrazně přispěje ke zlepšení výsledků vyšetření onkologicky nemocných. O osm centimetrů větší (průměr předchozího tomografu 70 cm) vyšetřovací prstenec umožní také snadnější vyšetření silnějších pacientů. „Díky inovativní technologii přístroje se výrazně o 50 až 70 procent zredukovaly hodnoty rentgenového záření oproti hodnotám, které jsme zde naměřili na předchozím vybavení,“ popsala Radmila Hurská, primářka radiodiagnostického oddělení. CT vyšetření v Meziříčí absolvuje okolo šesti tisíc pacientů ročně. „Nyní jich budeme moci ošetřit ještě o 15 procent více. Aktuální objednací doby jsou krátké, na některá vyšetření objednáváme dokonce hned na druhý den. U složitějších výkonů pak zpravidla do dvou až tří týdnů,“ dodala Hurská.

Výpočetní tomograf funguje na principu rentgenového záření a je využíván k detailnímu zobrazení orgánů lidského těla, zejména k rutinnímu vyšetření mozku, páteře, plic, břicha a pánve, či k přesnějšímu zobrazení úrazových změn kostí. Dále umožňuje kvalitnější vyšetření tepenného a žilního systému. Vyšetření pomocí CT se také využívá ke sledování účinnosti léčby u onkologických pacientů v čase, což pomáhá nastavit jejich optimální léčbu.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x