Ve Zlíně se odborníci radili, jak zpřístupnit kulturní památky lidem s tělesným postižením

ZLÍN - Odbor kultury a památkové péče krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a Národním památkovým ústavem uspořádal Krajskou konferenci o přístupnosti kulturních památek právě z hlediska bezbariérovosti. Server Zlin.cz o tom informovala mluvčí zlínského hejtmanství Adéla Kousalová.

 

„V našem kraji máme množství nádherných kulturních památek a naší snahou je hledat způsoby, jak toto kulturní bohatství v rámci reálných technických možností zpřístupnit všem, tedy i lidem se zdravotním znevýhodněním. Vyslechli jsme proto škálu přednášek, které nabídly široké spektrum pohledů i konkrétních zkušeností, které ukazují na příklady dobré praxe,“ sdělil radní Miroslav Kašný. „Momentálně ve Zlínském kraji realizujeme projekty v hodnotě téměř půl miliardy korun z Integrovaného regionálního operačního programu, kdy s pomocí těchto velkých finančních prostředků opravujeme muzejní expozice podle nejmodernějších trendů zohledňujících samozřejmě i potřeby bezbariérovosti,“ připomenul Miroslav Kašný.

Na jednání, které moderoval Jan Uherka, místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, přijel z Prahy předseda NRZP ČR Jan Krása či Pavel Ptáčník z Úřadu vlády České republiky.

„Od roku 2005 funguje národní program mobility, z něhož bylo využito 775 milionů korun na odstranění bariér v budovách a v dopravě. Z tohoto programu lze čerpat peníze i na řešení bezbariérovosti starších objektů, v nichž jsou umístěna například muzea, knihovny, divadla, kina a podobně. Hodně měst a obcí tohoto programu využívá, ale často se peníze určené pro jednotlivé roky ani nevyčerpají v plné výši,“ konstatoval Pavel Ptáčník z Úřadu vlády ČR.

V programu byly mj. představeny technické prostředky pro zajištění bezbariérového přístupu do budov a také byly prezentovány zkušenosti s řešením přístupnosti ze strany správců památkových objektů: promluvili o nich například ředitel Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Miroslav Vaškových, kastelánka zámku Vizovice Jana Pluhařová, starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník či starosta obce Modrá Miroslav Kovařík.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x