Kraj podpoří vybavení školních dílen

ZLÍNSKÝ KRAJ - Celkem 53 základních škol využilo možnosti zažádat o finanční podporu na vybavení svých školních dílen z dotačního programu, který pro ně letos vůbec poprvé vyhlásil Zlínský kraj. Serveru Zlin.cz to řekl Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Hodnotící komise doporučila orgánům kraje podpořit všechny přijaté žádosti, a to celkovou částkou 4,932 milionu korun. Přidělení dotací 50 školám již schválila krajská rada, zbylé tři musí ještě na svém listopadovém zasedání schválit krajské zastupitelstvo.

„V posledních letech došlo ke zrušení většiny dílen na základních školách a jejich opětovné vybavení je pro zřizovatele těchto škol finančně náročné. Absence rukodělných činností v rámci základní školní přípravy vede k nezájmu žáků o učební obory a profese, které manuální zručnost vyžadují, a proto je potřeba tuto oblast podpořit. Je to jedna z cest, jak motivovat žáky k tomu, aby se při volbě střední školy rozhodli pro studium technických oborů. Jsem proto velmi rád, že se u škol tato naše iniciativa setkala s velkým ohlasem,“ uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.

O dotaci si mohly zažádat úplné základní školy (1. a 2. stupeň) všech zřizovatelů se sídlem ve Zlínském kraji. Podpořené školy obdrží dotaci v rozmezí od 50 tisíc do 150 tisíc korun.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x