Krajští silničáři se už chystají na zimu

ZLÍNSKÝ KRAJ - Silničáři se již připravují na čas zimní údržby silnic. Ve skladech už mají obnovené zásoby posypových materiálů a na nákladní automobily se začínají navěšovat radlice, serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí hejtmanství Adéla Kousalová.

Zimní údržba na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji bude zajišťována na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Sdružením SÚS 2018. Na území jednotlivých okresů pak budou údržbu realizovat následující členové sdružení: Kroměříž – SÚS Kroměřížska, Uherské Hradiště – SÚS Slovácka, Vsetín – SÚS Valašska a Zlín – SÚS Zlínska.

Zimní údržba na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji bude prováděna na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ministerstvem dopravy ČR, resp. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a jednotlivými společnostmi SÚS a AVE odpadové hospodářství.

„Základním předpisem pro zabezpečení zimní údržby komunikací jsou plány zimní údržby silnic, které byly projednány s rozhodujícími orgány a organizacemi: Policií ČR, městskými úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími subjekty. Součástí dokumentace jsou i získané výjimky z podmínek v chráněných krajinných oblastech a pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Pokud jde o krajské silnice, chemický posyp (solení) bude podle plánu zimní údržby letos uplatňován na 756 kilometrech dopravně nejzatíženějších silnic (43 %), inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 919 kilometrů (52 %). V plánu zimní údržby krajských silnic 2019 – 2020 jsou nově zařazeny tři úseky silnic původně I. třídy o celkové délce 11,6 km, které byly nebo budou do konce roku 2019 předány Zlínskému kraji od ŘSD ČR. Jde o silnice, které mají po předání označení: II/437 v úseku Jablůnka – Vsetín-Bobrky, III/05017 Kunovice – Podolí a III/05021 Bánov, průjezdní úsek.

Celkem 97 kilometrů silnic III. třídy s malým dopravním významem (5 % krajských silnic) se v zimě neudržuje. Tyto úseky jsou opatřeny svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní.

Pro účely zimní údržby jsou silnice rozděleny do tří skupin či pořadí podle jejich dopravního významu. U každého pořadí platí jiné zákonné časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti tři hodiny, ve II. pořadí šest hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Podrobné mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí najdou motoristé na webu Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Celkově bude v zimním období 2019 – 2020 připraveno pro silnice II. a III. třídy na území celého kraje 62 sypačů pro posyp vozovek i odstraňování sněhu pluhováním, 76 traktorových radlic, 40 nakladačů a 13 kusů těžké techniky (sněhových fréz, grejdrů apod.). Při maximálním nasazení může být do zimní údržby silnic zapojeno až 308 pracovníků. Pro letošní zimní období je na 13 skládkách připraveno pro posyp silnic II. a III. třídy 12 706 tun posypové soli a 18 300 tun kamenné drti.

Dispečinky zimní údržby budou držet po celé zimní období nepřetržitou službu. Směnový vedoucí sleduje vývoj počasí pomocí meteorologického systému METIS. Má přehled o místní předpovědi počasí i o vývoji povětrnostní situace v sousedních regionech. Dalším nemalým pomocníkem při rozhodování o výjezdu sypačů jsou automatizované meteostanice, které jsou instalovány u silnic na různých místech kraje. V současné době je jich v provozu na území Zlínského kraje 34, z toho 11 je umístěno u dálnic, dalších 20 u silnic I. třídy a tři u silnic II. třídy. Dále jsou u krajských silnic využívány čtyři monitorovací body s kamerami, které jsou taktéž napojeny na všechny dispečinky zimní údržby. Dispečeři dodávají informace také do celostátního informačního systému o sjízdnosti silnic, který provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x