Vsetínští radní nesouhlasí s umístěním spalovny do navrhované lokality

VSETÍN - Vsetínští radní vyjádřili nesouhlas postavit spalovnu, tzv. zařízení pro energetické využívání odpadu, v investorem navrhované lokalitě. Serveru Zlin.cz to řekla mluvčí města Jana Raszková.

Rada se zároveň seznámila s dokumentací záměru od investorské společnosti Zásobování teplem Vsetín, která zajišťuje na území města Vsetín dodávku tepelné energie pro téměř 8 300 vsetínských domácností, také průmyslových objektů a veřejných budov. Záměr předpokládá přebudování výtopny na Ohradě na spalovnu odpadů, kdy vzniklé teplo bude využito pro výrobu tepelné energie pro otopnou soustavu města Vsetín. Předpokládá se energetické využití 12 000 tun odpadu za rok. K tomuto tématu se budou dále vyjadřovat zastupitelé v rámci připravovaného materiálu na svém zasedání v pondělí dne 4. listopadu.

„Rada po projednání doporučila předložit zastupitelstvu materiál s návrhem usnesení, ze kterého vyplývá nesouhlasné stanovisko realizovat výstavbu spalovny v lokalitě Ohrada,“ prohlásil starosta Jiří Růžička.

Na minulém jednání přijali zastupitelé města usnesení, že pokud ve Vsetíně toto zařízení vznikne, nebude zpracovávat jiný odpad než z ORP Vsetín.

Pro zajištění informovanosti občanů k projektu ZEVO zřídila radnice na svých webových stránkách odkaz, kde jsou soustředěna veškerá dostupná fakta týkající se jak samotné výstavby spalovny, tak postojů představitelů Vsetína. Jakmile budou zpracovány, objeví se zde i závěry analýzy podkladů zaslaných společností Zásobování teplem Vsetín, i výsledky zjišťovacího řízení EIA.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x